تماس با ما

آدرس: قم – صفائیه کوچه ۱۷ – معاونت فضای مجازی ، هنر و رسانه

شما می توانید با این ایمیل در تماس باشید info@Eshragh.ir

شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق این فرم ارسال نمایید کلیک نمایید

چنانچه نیاز به راهنمایی دارید از این سامانه استفاده نماییدکلیک نمایید

تلفن های مستقیم
بازاریابی:

۰۲۵۳۷۱۱۶۰-۵۱۴۰ احمدرضا سری

امور مشترکین و نمایندگی ها:

۰۲۵۳۷۱۱۶۰-۵۱۶۱ علی محمدی تبار

امور توزیع:

۰۲۵۳۷۱۱۶۰-۵۱۶۴ شاکر نورالهی

محصولات فرهنگی

محصولات فرهنگی

سلمان رمضانی ۵۱۰۶ – ۰۲۵۳۷۱۱۶۰s.ramezani@eshragh.ir

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

محمدعلی نباتی ۵۱۰۸ – ۰۲۵۳۷۱۱۶۰ m.nabati@eshragh.ir

پرتال

پرتال

مهدی کبیر ۵۱۰۱-۰۲۵۳۷۱۱۶۰ mahdi.kabir@eshragh.ir