نکات قابل توجه :

  1. در هر محور به صورت نامحدود میتوانید ایده ثبت کنید
  2. متن ایده میبایست تایپ یا کپی گردد
  3. بعد از ارسال ایده پیامک تایید برای شما ارسال خواهد شد
  4. مشخصات خود را به همراه پست سازمانی دقیق وارد نمایید
  5. تمام فیلد ها را با کیبرد فارسی تایپ کنید