نشست تخصصی سواد رسانه برگزار شد

اشراق

نشست تخصصی سواد رسانه با موضوع بازنمایی مفاهیم قرآنی در سینمای غرب برگزار شد.   به گزارش مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی، نشست تخصصی انحمن س...

بیشتر بخوانید 0

هنرمند طلبه هفت

Logo-Eshragh-web6

بیشتر بخوانید 0

هنرمند طلبه شش

Logo-Eshragh-web5

بیشتر بخوانید 0

هنرمند طلبه پنج

Logo-Eshragh-web4

بیشتر بخوانید 0

دویست و نود و هشتمین شماره نشریه پوپک منتشر شد

ماهنامه فرهنگی

  ماهنامه فرهنگی کودکان ایران میهمان کودکان ایران زمین در دومین ماه بهار شد. به گزارش مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی، ماهنامه فرهنگی کودکان...

بیشتر بخوانید 0

سیصد و پنجاهمین شماره نشریه سلام بچه ها منتشر شد

اشراق

به گزارش مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی، نشریه سلام بچه ها ماهنامه فرهنگی نوجوانان ایران، ویژه اردیبهشت ماه منتشر شد. این شماره از نشریه سلام بچ...

بیشتر بخوانید 0

هنرمند طلبه چهار

Logo-Eshragh-web3

بیشتر بخوانید 0

هنرمند طلبه سه

Logo-Eshragh-web2

بیشتر بخوانید 0

هنرمند طلبه دو

Logo-Eshragh-web1

بیشتر بخوانید 0

هنرمند طلبه یک

favicon

بیشتر بخوانید 0