آخرین شرح فعالیت کتابخانه، از نظر اعضا، منابع امانت داده شده و… (زمستان ۱۳۹۷)

آمار اعضای کتابخانه

 

آمار میزان خرید و امانت کتاب

 

آمار کتاب‌هایی که بیشترین امانت را داشته‌اند
ممکن است شما دوست داشته باشید