آخرین شرح فعالیت کتابخانه، از نظر اعضا، منابع امانت داده شده و… (زمستان ۱۳۹۷)

113
آمار اعضای کتابخانه

 

آمار میزان خرید و امانت کتاب

 

آمار کتاب‌هایی که بیشترین امانت را داشته‌اند

نظرات بسته شده است.