دوره تمهیدی تبلیغ در فضای مجازی

تاریخ: شروع ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ پایان ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ مدت زمان دوره: ۱۳ساعت نوع برگزاری دوره : آفلاین مجازی ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ جنسیت شرکت کنندگان : برادران و خواهران ++++++++++++++++++++++++++++++++++++  سرفصل

سخنوری فضای مجازی

تاریخ: شروع ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ پایان ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ مدت زمان دوره: ۶ساعت نوع برگزاری دوره : آفلاین مجازی ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ جنسیت شرکت کنندگان : برادران و خواهران ++++++++++++++++++++++++++++++++++++  سرفصل

تکنیک ها و ترفندهای جستجو در گوگل

تاریخ: شروع ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ پایان ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ مدت زمان دوره: ۴۰دقیقه نوع برگزاری دوره : آفلاین مجازی ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ جنسیت شرکت کنندگان : برادران و خواهران ++++++++++++++++++++++++++++++++++++  سرفصل

دوره طرح ریزی و کسب و کارهای فرهنگی

شروع ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ پایان ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ مدت زمان دوره: ۱ساعت و ۳۵دقیقه نوع برگزاری دوره : آفلاین مجازی ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ جنسیت شرکت کنندگان : برادران و خواهران ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ترفندها و تکنیک های طراحی گرافیک

نوع برگزاری دوره : آفلاین مجازی ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ جنسیت شرکت کنندگان : برادران و خواهران تاریخ: شروع ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ پایان ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ مدت زمان دوره: ۲ساعت ++++++++++++++++++++++++++++++++++++  سرفصل

دوره مدیریت فضای مجازی در خانواده

نوع برگزاری دوره: آنلاین مجازی  ساعات برگزاری دوره : ساعت ۱۳ تا ۱۳.۴۵ شروع ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ پایان ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ مدت زمان دوره: ۱۴ساعت ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ جنسیت شرکت کنندگان

اصول و کلیات سواد رسانه

نام دوره: اصول و کلیات سواد رسانه استاد: عباسعلی متولیان مدرس سواد رسانه و دبیر انجمن سواد رسانه طلاب ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر

روش نقد و تحلیل انیمیشن

نام دوره: روش نقد و تحلیل انیمیشن استاد: دکتر محمد حسین فرج نژاد استاد و مؤلف در موضوع سینما و انیمیشن ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و

سواد بازی‌های رایانه‌ای

نام دوره: سواد بازی‌های رایانه‌ای استاد: مهندس مهدی حق وردی استاد دوره های سواد بازی ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر طول دوره: ۳ جلسه

تجربه‌نگاری فرهنگی در حوزه رسانه‌ها

نام دوره: تجربه‌نگاری فرهنگی در حوزه رسانه‌ها استاد: دکتر مجید مبینی مدیر کارگروه تجربه نگاری فرهنگی پژوهشکده باقرالعلوم ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر طول