دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

خوشنویسی تحریری و قلم نی

نام دوره: خوشنویسی تحریری و قلم نی استاد: اصغر شریفی ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر طول دوره: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: شنبه‌ها از ساعت

خوشنویسی با قلم نی

نام دوره: خوشنویسی با قلم نی استاد: خانم پوریزدان پرست ثبت‌نام از هنرجویان: فقط خواهران طول دوره: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۰

ویرایش ادبی

نام دوره: ویرایش ادبی استاد: حسین قاسم‌حمزه ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر طول دوره: ۱۲ جلسه روزهای کلاس: سه شنبه ها از ساعت ۱۵

نویسندگی خلاق

نام دوره: نویسندگی استاد: علی‌اصغر کاویانی ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر طول دوره: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: دوشنبه‌ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷ هزینه

موشن گرافی با افترافکت

نام دوره: موشن گرافی با افترافکت استاد: مصطفی معارف‌وند ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر طول دوره: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: چهار‌‌شنبه‌ها از ساعت ۱۵

عکاسی با موبایل

نام دوره: عکاسی با موبایل استاد: خانم نیکوگفتار ثبت‌نام از هنرجویان: فقط خواهران طول دوره: ۶ جلسه روزهای برگزاری: سه‌‌‌شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲

گرافیک (با برنامه فتوشاپ)

نام دوره: گرافیک با برنامه فتوشاپ استاد: سیدحسن حسینی ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر زمان کلاس: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: یک‌شنبه‌ها از ساعت ۱۵

گرافیک (با برنامه ایلوستریتور)

نام دوره: گرافیک با ایلوستریتور استاد: خانم مهدوی‌نژاد ثبت‌نام از هنرجویان: فقط خواهران طول دوره: ۱۲ جلسه روزهای برگزاری: سه‌شنبه‌ها از ساعت  ۱۵ الی ۱۷

طراحی

نام دوره: طراحی استاد: خانم معماریان ثبت‌نام از هنرجویان: فقط خواهران طول دوره: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: پنج‌‌شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ هزینه دوره: