آیین‌نامۀ آموزشی و انضباطی

آیین‌نامۀ آموزشی و انضباطی:
* هر ترم آموزشی ۱۲ جلسه ۱۵۰ دقیقه‌ای خواهد بود. حضور به موقع در کلاس و شرکت در آزمون پایان ترم الزامی است.
* جهت حضور در هر دوره، باید پیش از شروع کلاس، ثبت نام قطعی شده و مدارک و مبلغ شهریه تحویل مرکز آموزش شده باشد.
* در صورت انصراف، هزینه ثبت‌نام به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.
* هنرجویانی که بیش از ۱ جلسه غیبت نداشته باشند و در آزمون پایان دوره امتیاز حداقل ۱۶ را کسب کنند، گواهینامه دریافت خواهند کرد.
* رعایت اخـلاق و ظواهر دینی و پوشش اسلامــی الزامی است.
* آوردن افراد متفرقه، مخصوصاً خردسالان، همراه هنرجو به کلاس ممنوع است.
* در صورت وارد آمدن هرگونه خسارتی به اموال مرکز، پرداخت هزینۀ خسارت به عهده هنرجوست.
* در صورت رعایت نکردن هر یک از ضوابط آموزشی و انضباطی، مرکز مجاز است از حضور هنرجو ممانعت کند، از دادن گواهینامه به وی خودداری ورزد و شهریۀ او را نیز بازنگرداند.

ممکن است شما دوست داشته باشید