بازگشایی کتابخانه تخصصی ادبی و هنری

232

به اطلاع اعضا می رساند تمهیدات لازم جهت بازگشایی کتابخانه تخصصی ادبی و هنری صورت گرفته است و از روز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۹ با رعایت نکات بهداشتی، کتابخانه بازگشایی خواهد شد.

در ضمن به علت تعطیلی کتابخانه، تاریخ اعتبار کلیه کارت‌های عضویت، چهارماه تمدید شده است.

شرایط جدید کتابخانه به علت وجود ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، به صورت زیر است:

  • کلیه رایانههای کتابخانه جهت جستجو و میز و صندلیها، روزانه ضدعفونی می شوند.
  • استفاده از ماسک و ضدعفونی کردن دستها هنگام ورود به کتابخانه برای تمامی مراجعین الزامی است.
  • حتیالمقدور از خودکار و وسایل اختصاصی خود استفاده کنید.
  • از آوردن کودکان به محیط کتابخانه خودداری شود.
  • بازه زمانی امانت کتابها از دو هفته، به سه هفته افزایش یافته است (تمدید مدت امانت، همانند سابق، یک هفته میباشد).
  • دیرکرد منابع به امانت رفته تا تاریخ دهم تیرماه، جریمهای ندارد.

نظرات بسته شده است.