تازه‌های کتابخانه ۱۳۹۸ – سری اول

شماره بازیابی عنوان

PN ۲۰۶۱ /ل۹ د۹ ۱۳۹۸

۲۷۵ [دویست و هفتاد و پنج] بازی نمایشی پیوسته: کتاب کار جامع بازی‌های تئاتری برای توسعه مهارت‌های بازیگری/ نوشته گوین لوی؛ برگردان فارسی حسین فدایی حسین.- تهران: افراز، ‎۱۳۹۸.

PIR ۷۹۴۳ /ب۵۸ الف۲ ۱۳۹۷

ابن مشغله/ نادر ابراهیمی.- [ویراست ؟].- تهران: روزبهان، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۱۳۱ /د۷۱۵۴ آ۲ ۱۳۹۷

آبنبات دارچینی/ مهرداد صدقی.- تهران: سوره مهر (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۲۲۳ /و۴۴ الف۳ ۱۳۹۷

احضاریه/ علی مؤذنی.- تهران: نشر اسم، ‎۱۳۹۷.

P ۹۴ /خ۳ الف۳ ۱۳۹۷

اخلاق حرفه‌ای و کاربردی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران: مفاهیم و مصادیق/ حسن خجسته، ظهیر احمدی.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۴۴۹۷ /الف۳ م۹ ۱۳۹۸

اخلاق خسروانی: مروری بر شاهنامه با تاکید بر نکته‌های اخلاقی/ محمدعلی مهدی‌پور.- تهران: شهر کتاب، هرمس، ‎۱۳۹۸.

PIR ۳۸۶۹ /الف۳ الف۴ ۱۳۹۸

ادبیات ستیزنده: تبیین جامعه شناختی تولید و محتوای گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی/ اصغر احمدی.- تهران: نشر آگه، ‎۱۳۹۸.

PIR ۳۵۲۵ /آ۴ الف۴ ۱۳۹۷

ادبیات مدرن ایران در فاصله دو انقلاب/ تألیف و ترجمه یعقوب آژند.- تهران: مولی، ‎۱۳۹۷.

PIR ۷۹۴۱ /م۹۷۶ الف۴ ۱۳۹۶

از گذشته‌های ایران (زبان، فرهنگ، اسطوره)/ ژاله آموزگار.- تهران: معین، ‎۱۳۹۶.

PQ ۶۶۷۲ /ن۴ الف۴ ۱۳۹۶

از گورب خبری نیست/ ادواردو مندوسا؛ ترجمه مجتبی ویسی.- تهران: نشر ثالث، ‎۱۳۹۶.

P ۱۰۷ /ف۸ الف۴ ۱۳۹۷

از مولکول تا استعاره: نظریه‌ی نورونی زبان/ جروم فیلدمن؛ ترجمه‌ی جهانشاه میرزابیگی.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۷.

PN ۲۲۸ /الف۵ ک۹ ۱۳۹۸

استعاره‌ها از کجا می‌آیند؟ شناخت بافت در استعاره/ زولتان کوچش؛ ترجمه جهانشاه میرزابیگی.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۸.

BL ۲۲۷۰ /پ۲ الف۵ ۱۳۹۷

اسطوره‌های ایران باستان/ مؤلف عبدالعلی پارسازاده.- تهران: آرون، ‎۱۳۹۷.

BL ۳۰۳/۶ /ش۸ الف۵ ۱۳۹۶

اسطوره‌ی بنیادها/ به کوشش محمد شکری فومشی؛ با همکاری سمیرا نیک نوروزی، میثم محمدی.- تهران: نشر چشمه، ‎۱۳۹۶.

PIR ۸۱۸۴ /ر۴۵۳ الف۷ ۱۳۹۵

افعی کشی/ مهدی کرد فیروزجایی.- قم: کتابستان معرفت، ‎۱۳۹۵.

PIR ۸۳۲۳ /الف۲۳ آ۸ ۱۳۹۷

آن سال‌ها/ محمدجعفر یاحقی.- تهران: معین، ‎۱۳۹۷.

BH ۱۵۱ /الف۹ الف۹ ۱۳۹۸

ایدئولوژی زیبایی شناسی/ تری ایگلتون؛ [مترجم] مجید اخگر.- تهران: نشر بیدگل، ‎۱۳۹۸.

PIR  ۲۷ /الف۴ ر۵ ۱۳۹۰

ایران شناسان و ادبیات فارسی/ محمد رستمی.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۰.

N ۷۴۳۳/۹۵ /ک۸ ب۲ ۱۳۹۶

بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی/ رسول کمالی دولت آبادی.- تهران: سوره مهر (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)، ‎۱۳۹۶.

PIR ۸۰۲۲ /ک۹۸۵ ب۴ ۱۳۹۸

برج ناز/ هادی حکیمیان.- تهران: شهرستان ادب، ‎۱۳۹۸.

PIR ۸۳۴۶ /ی۳۴ ب۹ ۱۳۹۷

بهار زندگی در زمستان تهران/ احمد زیدآبادی.- تهران: نشر نی، ‎۱۳۹۷.

PIR ۷۹۶۳ /ص۸۷ ب۹ ۱۳۹۷

بهشت من کنار توست/ مریم بصیری.- قم: انتشارات شهید کاظمی، ‎۱۳۹۷.

PIR ۷۹۶۳ /ص۸۷ ب۹ ۱۳۹۷

بهشت من کنار توست/ مریم بصیری.- قم: انتشارات شهید کاظمی، ‎۱۳۹۷.

PN ۲۰۳۸ /ت۴ ب۹ ۱۳۹۵

بوطیقای صحنه: مقالاتی در مطالعات تئاتر/ گردآورنده و ویراستار علی تدین.- تهران: آگاه؛ موسسه فرهنگی هنری فرهنگ‌بان، ‎۱۳۹۵.

PIR ۸۱۶۴ /ی۹  پ۴ ۱۳۹۴

پرواز را به خاطر بسپار: نقد و تحلیل و گزیده اشعار فروغ فرخزاد/ به اهتمام فریبا یوسفی ممقانی.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۴.

DSR ۱۴۸۲ /ق۸ پ۴ ۱۳۹۸

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی: تربیت زیباشناختی ملت در سیاست گذاری فرهنگی دولت/ نویسنده علی قلی‌پور.- تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، ‎۱۳۹۸.

PIR ۳۸۵۴ /ن۹ پ۴ ۱۳۹۷

پژوهشی جامعه شناختی در نثر داستانی جدید فارسی/ رضا نواب‌پور؛ ترجمه ابوالقاسم سری.- تهران: توس، ‎۱۳۹۷.

PR ۱۲۹ /ف۲ ج۹ ۱۳۹۷

تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی/ حسن جوادی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ‎۱۳۹۷.

DSR ۷۹۱ /ب۹ ت۲۰۸۳  ۱۳۹۸

تاریخ بیهقی از منظر فرهنگ شناسی/ مهوش واحددوست؛ ویراستاران همدم جلال‌زاده، مریم عابدی.- تهران: زوار، ‎۱۳۹۸.

PIR ۳۸۷۲ /ش۸ ت۲ ۱۳۹۶

تاریخ تطور نثر فارسی/ سیروس شمیسا.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۳۹۶.

PIR ۳۹۵۱ /م۳ ت۲ ۱۳۹۵

تاریخ طنز ادبی ایران/ جواد مجابی.- تهران: نشر ثالث، ‎۱۳۹۵.

N ۳۵۱ /ک۸ ت۳ ۱۳۹۶

تجزیه و تحلیل هنر کودکان/ رودا کلاگ؛ ترجمه زینب رجبی.- تهران: نشر اسم، ‎۱۳۹۶.

BP ۲۷۸ /ع۶ ت۴ ۱۳۹۸

تذکره الاولیاء/ عطار (فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری)؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۸.

PN ۱۹۹۵ /ص۲ ت۶ ۱۳۹۸

تصویر، سینما، اجتماع/ روبرت صافاریان.- تهران: نشر مرکز، ‎۱۳۹۸.

PIR ۴۷۶۵ /ع۲ ت۷ ۱۳۹۸

تفسیر موضوعی قرآن کریم ناصر خسرو/ حبیب‌الله عباسی، فرزاد بالو.- تهران: زوار، ‎۱۳۹۸.

PIR ۷۹۵۳ /خ۶۷ ت۸ ۱۳۹۳

تماشا/ محمد رحیم اخوت.- تهران: کندوکاو، ‎۱۳۹۳.

PN ۴۹ /م۳ ج۵ ۱۳۹۷

جستارهایی درباره فلسفه و ادبیات/ کریم مجتهدی.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۷.

DSR ۶۳ /ب۹ ج۵ ۱۳۹۷

جستاری چند در فرهنگ ایران/ مهرداد بهار.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۷.

NX ۶۵ /م۳ ج۹ ۱۳۹۸

جنون گردآوری هنر معاصر در باب مجموعه و مجموعه داری/ گردآوری [و ترجمه] مقالات زیر نظر مریم مجد؛ مترجمان گلی امامی، سهراب مهدوی، مریم مجد؛ پیش گفتار بهزاد حاتم.- تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، ‎۱۳۹۸.

PR ۵۰۲ /الف۹ چ۸ ۱۳۹۷

چگونه شعر بخوانیم/ تری ایگلتون؛ ترجمه‌ی پیمان چهرازی.- تهران: نشر آگه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۲۲۳ /هـ۲۴۵ ح۲ ۱۳۹۷

حاج آخوند/ نوشته سید عطاءالله مهاجرانی.- تهران: امید ایرانیان، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۱۹۲ /ل۲۵ خ۹ ۱۳۹۶

خواب و بیدار/ فریده گلبو.- تهران: معین، ‎۱۳۹۶.

PZ ۱ /س۴  خ۹ ۱۳۹۷

خوشه‌های طلایی (۵۶ داستان از برندگان نوبل)/ ترجمه و تدوین مصطفی سروش.- تهران: جامی، ‎۱۳۹۷.

PN ۳۳۵۵ /ب۹ د۲ ۱۳۹۸

داستان نویسی: نگارش و نقد/ [نویسنده] آماندا بولتر؛ [ترجمه ی] انیسا رئوفی.- تهران: نشر هنوز، ‎۱۳۹۸.

PIR ۸۲۰۳ /ج۲۲ د۴ ۱۳۹۷

در این تیمارخانه/ جواد مجابی.- تهران: ققنوس، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۵ /الف۳ د۴ ۱۳۹۷

درآمدی بر تاریخ داستانی ایران پیش از اسلام/ ندا اخوان اقدم.- تهران: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری “متن”؛ پژوهشکده هنر، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۲۰۳ /ج۲۲ د۴ ۱۳۹۷

دروازه/ جواد مجابی.- تهران: نشر ثالث، ‎۱۳۹۷.

PN ۱۵۵۱ /م۷ د۹ ۱۳۹۷الف

دیالوگ: هنر کنش کلامی برای کتاب، تئاتر، سینما و تلویزیون/ رابرت مک کی؛ مترجم ابراهیم راهنشین.- تهران: ساقی، ‎۱۳۹۷.

PN ۳۳۵۵ /م۹ ر۲ ۱۳۹۵

راهنمای رمان نویسی: به ضمیمه واژه‌نامه اصطلاحات ادبیات داستانی/ جمال میرصادقی.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۵.

PIR ۴۴۹۵ /ی۷ ز۸ ۱۳۹۶

ز گفتار دهقان…: شاهنامه فردوسی به نظم و نثر/ تألیف اقبال یغمایی.- تهران: توس، ‎۱۳۹۶.

P ۱۶۵ /ک۴ ز۲ ۱۳۹۸

زبان شناسی شناختی/ ویلیام کرافت، آلن کروز؛ ترجمه‌ی جهانشاه میرزابیگی.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۸.

P ۱۶۵ /ل۹ ز۲ ۱۳۹۷

زبان شناسی شناختی: یک مقدمه/ دیوید لی؛ ترجمه‌ی جهانشاه میرزابیگی.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۷.

ML ۴۱۰ /ف۳ آ۵ ۱۳۹۷

زیر گنبد مینا: گزیده مقاله‌ها، سخنرانی‌ها، گفتگوها، اظهار نظرها و گزارش‌های خبری/ فرهاد فخرالدینی.- تهران: معین، ‎۱۳۹۷.

BP ۸۸/۹ /ف۴ س۲ ۱۳۹۶

ساختار نمایشی قصه های قرآن/ حسین فرخی.- تهران: سوره مهر (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)، ‎۱۳۹۶.

JC ۴۹ /ن۶ س۹ ۱۳۹۷

سیاست‌نامه/ خواجه نظام‌الملک توسی؛ ویرایش متن جعفر مدرس صادقی.- تهران: نشر مرکز، ‎۱۳۹۷.

PN ۱۹۹۷/۸۵  /پ۹ س۹ ۱۳۹۶

سینمای اقتباسی و ادبیات کلاسیک فارسی با تأکید بر تعامل انواع ادبی و گونه های سینمایی/ علیرضا پورشبانان.- تهران: سوره مهر (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)، ‎۱۳۹۶-.

PN ۱۹۹۳/۵ /الف۹ ف۹ ۱۳۹۵

سینمای ملی ایران: رویکردی مردم شناختی – ارتباطی/ ابراهیم فیاض، عبدالله بیچرانلو.- تهران: سوره مهر (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)، ‎۱۳۹۵.

PIR ۸۲۲۳ /هـ۴۹۵۵۶ ش۲ ۱۳۹۵

شاقلوس: پژوهشی در عقاید المردمان/ امید مهدی‌نژاد.- تهران: کتاب قاف، ‎۱۳۹۵.

N ۷۲/۵ /ش۲ ۱۳۹۸

شاهکار هنری چیست؟/ هانس بلتینگ… [و دیگران]؛ مترجمان مهشید نونهالی … [و دیگران].- تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، ‎۱۳۹۸.

PIR ۴۴۹۰ ۱۳۹۳

شاهنامه/ ابوالقاسم فردوسی؛ پیرایش جلال خالقی مطلق.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۳.

PIR ۵۲۹۷ /ز۸ ش۴ ۱۳۹۷

شرح دیوان شمس تبریزی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی/ کریم زمانی.- تهران: نشر قطره؛ شکوه دانش، ‎۱۳۹۷-.

PN ۱۹۹۴ /هـ۲ ش۵ ۱۳۹۷

شش کارگردان اروپایی/ پیتر هارکورت؛ ترجمه پریسا فتوحی.- تهران: ناهید، ‎۱۳۹۷.

NC ۸۲۵ /ص۹ ر۶ ۱۳۹۷

شمایل نگاری صور نجومی در آثار هنر اسلامی/ گردآورنده طاهر رضازاده؛ مترجمان طاهر رضازاده، مریم خسروشاهی.- تهران: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف، ترجمه و نشر و آثار هنری “متن”، ‎۱۳۹۷.

N ۳۵۲ /ل۲ ش۹ ۱۳۹۷

شناخت هنر کودکان برای آموزش بهتر/ بتی لارک – هورویتز، هیلدا پرزنت لوییز، مارک لوکا؛ ترجمه ی فرشته صاحب قلم، مهری عرب (مرزبان).- تهران: مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۳۳۱ /و۷۵ ی۸۸  ۱۳۹۷

شناختنامه ابراهیم یونسی/ امید ورزنده، سید شجاع نی‌نوا.- تهران: نگاه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۳۵۸ /ل۲۱۳ ش۹ ۱۳۹۶

شهادت‌نامه عاشقان: کلیات اشعار انقلاب فارسی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴/ سروده ولی‌اله کلامی زنجانی.- تهران: سوره مهر (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)، ‎۱۳۹۶.

PIR ۸۲۱۱ /س۲ ع۵ ۱۳۹۷

عشق و چیزهای دیگر/ مصطفی مستور.- تهران: نشر چشمه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۵۳۰۵ /ب۸ ع۸ ۱۳۹۷

عکس مهرویان، خیال عارفان (مفهوم شناسی خیال در آرای مولانا): همراه با  شمس خیال مولانا/ حسن بلخاری قهی.- [ویراست‎۲] با تجدیدنظر و اضافات.- تهران: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف، ترجمه و نشر و آثار هنری “متن”، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۱۸۴ /ز۲۲ ی۸۷ ۱۳۹۵

فرزانه فرزند فردوسی: ارجنامه‌ی میرجلال‌الدین کزازی/ به کوشش و خواستاری ناصر گلستان فر، ابراهیم رحیمی زنگنه.- تهران: معین، ‎۱۳۹۵.

DSR ۱۶۲۹ /ح۹۳۷ آ۳ ۱۳۹۷

فرنگیس: خاطرات فرنگیس حیدرپور/ نویسنده مهناز فتاحی.- تهران: سوره مهر (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)، ‎۱۳۹۷.

PIR ۲۹۵۴ /م۸ ف۴ ۱۳۹۶

فرهنگ فارسی بر اساس متون معاصر/ حمزه مؤمنی‌زاده.- تهران: نشر ژرف، ‎۱۳۹۶.

BP ۱۹۸/۶ /ر۴۶ م۸ ۱۳۹۶

فقه رسانه در اسلام/ خلیل منصوری.- قم: جامعه المصطفی (ص) العالمیه، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ‎۱۴۳۸ق=‎۱۳۹۶.

PIR ۸۱۶۹ /ی۶۲ ف۹ ۱۳۹۵

فیضا له/ ناصر فیض.- تهران: کتاب قاف، ‎۱۳۹۵.

PN ۱۹۹۶ /د۲  ف۹ ۱۳۹۶

فیلم نامه نویسی در ده روز: چگونه در ده روز یک فیلم نامه بنویسیم؟/ درین دانلی، ترویس دانلی؛ ترجمه‌ی امیرحسین فاضلی مقدم.- تهران: کتاب کوله پشتی، ‎۱۳۹۶.

PIR ۸۲۰۳ /ر۲۸ ق۲ ۱۳۹۸

قاشق چای خوری/ هوشنگ مرادی کرمانی.- تهران: معین، ‎۱۳۹۸.

PIR ۸۲۰۳ /ج۲۴۲۱ ق۲ ۱۳۹۶

قال و مقال عالمی: مجموعه جستارها و گفتارها/ تألیف فتح‌الله مجتبایی؛  به کوشش مهران افشاری، شهریار شاهین دژی.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۶.

BP ۲۸۸  /پ۹ ق۹ ۱۳۹۶

قوت دل و نوش جان/ نصرالله پورجوادی.- تهران: فرهنگ نشر نو؛ نشر آسیم، ‎۱۳۹۷.

PIR ۵۲۳۲  /س۲ ک۲ ۱۳۹۷

کتاب شمس تبریز/ مهدی سالاری نسب.- تهران: نشر نی، ‎۱۳۹۷.

PN ۱۹۰۲ /م۸ ک۸ ۱۳۹۷

کمدی، تراژدی و دین: درآمدی بر خرد شاد در برابر روان تراژیک/ جان مورل؛ ترجمه‌ی البرز حیدرپور.- تهران: نشر مرکز، ‎۱۳۹۷.

PIR ۴۰۵۳ /گ۷ ن۲ ۱۳۹۰

گفتگومندی در ادبیات و هنر: مجموعه مقالات/ به کوشش بهمن نامورمطلق، منیژه کنگرانی.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۰.

PIR ۳۹۸۹ /ت۷ گ۹ ۱۳۹۷

گونه شناسی و طبقه‌بندی سه ژانر ادبی: ترانه‌ها، متل‌ها و افسانه‌های گذر در ادبیات شفاهی ایران/ شکوفه تقی.- تهران: مهر ویستا، ‎۱۳۹۷.

P ۱۶۵ /ل۲ م۲ ۱۳۹۷

مبانی دستور شناختی/ رونالد لانگاکر؛ ترجمه‌ی جهانشاه میرزابیگی.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۲۲۳ /و۵۲۵ آ۱۶ ۱۳۹۶

مجموعه اشعار حافظ موسوی.- تهران: نگاه، ‎۱۳۹۶.

PIR ۴۰۸۶ /ذ۸ م۳ ۱۳۹۷

مجموعه خیال: برگزیده غزلیات چهل و شش شاعر از بابا فغانی شیرازی تا صفاءالحق همدانی/ گزینش و ویرایش علیرضا ذکاوتی قراگزلو.- تهران: فرهنگ نشر نو؛ نشر آسیم، ‎۱۳۹۷.

PIR ۳۲۰۷ /هـ۸ ۱۳۹۵

مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (گذشته و حال)/ به کوشش محمود جعفری دهقی، شیما جعفری دهقی.- تهران: مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی، ‎۱۳۹۷.

PN ۳۴۹۱ /ر۹ م۳ ۱۳۹۷

مجموعه میزگردهای نقد ادبیات داستانی/ به کوشش و ویراسته محمدرضا سرشار.- قم: کتابستان معرفت، ‎۱۳۹۷.

PIR ۷۹۶۳ /ص۸۷ م۶ ۱۳۹۷

معرکه خون و عشق/ مریم بصیری.- قم: انتشارات شهید کاظمی، ‎۱۳۹۷.

PIR ۷۹۹۴ /ف۵۵ آ۱۴ ۱۳۹۸

مقالات احمد تفضلی/ گردآورنده ژاله آموزگار.- تهران: توس، ‎۱۳۹۸.

PIR ۷۹۵۳ /م۸۲۶۷  آ۱۴ ۱۳۹۷

مقالاتی در باب تاریخ، ادب و فرهنگ ایران/ محمود امیدسالار.- تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ سخن، ‎۱۳۹۷.

PIR ۴۴۹۷ /خ۲ خ۲ ۱۳۹۷

مقایسه آداب تشکیل خانواده در شاهنامه فردوسی با متون کهن/ نویسنده مریم خادم ازغدی.- تهران: زوار، ‎۱۳۹۷.

P ۱۶۵ /الف۸ م۷ ۱۳۹۷

مقدمه‌ای بر زبان شناسی شناختی/ فردریش اونگرر، هانس یورگ اشمیت؛ ترجمه‌ی جهانشاه میرزابیگی.- ویراست ‎۲.- تهران: آگاه، ‎۱۳۹۷.

PIR ۴۰۰۹ /م۸ الف۳ ۱۳۹۱

مهاجرت در ادبیات و هنر: مجموعه مقالات/ به کوشش شیده احمدزاده.- تهران: سخن، ‎۱۳۹۱.

PIR ۸۳۳۵ /هـ۳۷ ن۲ ۱۳۹۷

نان داغ، کباب داغ: روایت‌هایی مضحک از دربار سلاطین قاجار/ رضا بهرام‌پور.- تهران: نشر قطره، ‎۱۳۹۷.

PN ۱۵۹۰ /ج۹ آ۵ ۱۳۹۸

نظریه برای مطالعات پرفورمنس: راهنمای دانشجویان/ فیلیپ اسلاندر؛ مترجمان شهاب پازوکی، مجید پروانه‌پور.- تهران: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری “متن”؛ پژوهشکده هنر، ‎۱۳۹۸.

PN ۸۱ /پ۲ ن۶ ۱۳۹۷

نظریه و نقد ادبی: درسنامه‌ای میان رشته‌ای/ حسین پاینده.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۳۹۷.

PIR ۳۳۵۶ /آ۷ ن۸ ۱۳۹۴

نگاهی تحلیلی به علم بیان/ حسین آقاحسینی، محبوبه همتیان.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‎۱۳۹۴.

PN ۱۸۹ /و۲ هـ۸ ۱۳۹۶

همه چیز درباره نویسندگی خلاق: هر آنچه باید درباره نگارش رمان، داستان کوتاه، فیلمنامه، سفرنامه، نمایشنامه، شعر، مقاله و … بدانید/ نوشته کرول وایتلی، چارلی شولمن؛ ترجمه مهدی غبرایی.- تهران: سوره مهر (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)، ‎۱۳۹۶.

PG ۳۰۹۷  /هـ۹ ۱۳۹۵

هنرمند دیوانه و داستان‌های دیگر از نویسندگان روس/ ایوان بونین … [و دیگران]؛ گزینش و ترجمه قاسم صنعوی.- تهران: دوستان، ‎۱۳۹۵.

N ۷۳۴۰ /د۹ هـ۹ ۱۳۹۷

هنرهای زیبای چین/ گروه نویسندگان دنگ فوشینگ، هوانگ لن؛ ترجمه نسرین دستان.- تهران: فرهنگستان هنر، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری “متن”؛ پژوهشکده هنر، ‎۱۳۹۷.

PIR ۸۲۰۳ /ر۲۸ ی۷ ۱۳۹۶

هوشنگ دوم: گفت و گو با هوشنگ مرادی کرمانی/ کریم فیضی.- ویراست ‎۲.- تهران: معین، ‎۱۳۹۶.

PIR ۸۳۳۹ /ل۱۳۴۳ و۶ ۱۳۹۷

وضعیت بی عاری/ حامد جلالی.- تهران: شهرستان ادب؛ مدرسه رمان، ‎۱۳۹۷.

ممکن است شما دوست داشته باشید