دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دوازدهمین نشست مجازی داستان و خاطره «رواق»

اداره هنرهای ادبی
معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تلبلیغات اسلامی برگزار می‌کند:
دوازدهمین نشست مجازی داستان و خاطره «رواق»
به گزارش اشراق، با همت اداره هنر های ادبی معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی، دوازدهمین نشست از سلسله نشست های مجازی داستان و خاطره «رواق» برگزار می‌شود.
این نشست با حضور محمد علی رکنی، داستان نویس و خالق رمان سنگی که نیفتاد، عصر روز چهارشنبه ۱۲ آذر ما از ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.
گفتنی است که این نشست به صورت بر خط از وب سایت معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی به نشانی www.eshragh.ir و صفحه اینستاگرام معاونت قابل مشاهده خواهد بود.

اخبار مرتبط
آخرین اخبار
مطالب پیشنهادی