دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دوره‌هـــای هنـــری ادبـــی تــــرم پایـیز ۹۹

 

دوره‌های هنری ادبی ترم پاییز ۹۹

اداره آموزش معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌کند

 

دوره‌ها ترکیبی از جلسات حضوری و مجازی خواهد بود

مکان: صفائیه، کوچه ۱۷، معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی

تاریخ ثبت‌نام: تا دوشنبه ۳۱ شهریور ساعت ۲۴

تلفن:  3190 – 0253115

          3191 – 0253115

شرایط ثبت نام

قوانین دوره مجازی

برنامه برادران

برنامه خواهران

فرم الکترونیکی ثبت نام

اخبار مرتبط
آخرین اخبار
مطالب پیشنهادی