دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

سرویس‌دهی کتابخانه تخصصی ادبی و هنری به شرح زیر می‌باشد:

  • هنرجویان معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی، ۵ جلد کتاب به مدت ۱۴ روز
  • اساتید مراکز ادبی و هنری یا دانشگاه‌ها، ۸ جلد کتاب به مدت ۱۶ روز
  • نویسندگان، شاعران و سایر هنرمندان، ۵ جلد کتاب به مدت ۱۴ روز
  • هنرجویان یا دانشجویان سایر مراکز ادبی و هنری و دانشگاه‌ها، ۴ جلد کتاب به مدت ۱۲ روز
  • نشریات (برای تمام اعضا) ۳ نشریه (مدت امانت: مانند کتاب)

کتاب‌ها و نشریات، از طریق اینترنت توسط عضو تنها یک‌بار به مدت یک‌هفته قابل تمدید می‌باشد.

امکان مشاهده کارت امانت، تمدید و رزرو کتاب‌ها به صورت غیرحضوری  از طریق اینترنت (پورتال کتابخانه ـ eshragh.ir) فراهم می‌باشد.

راهنمای جستجو

سرویس‌دهی کتابخانه تخصصی ادبی و هنری به شرح زیر می‌باشد:

  • هنرجویان مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی، ۵ جلد کتاب به مدت ۱۴ روز
  • اساتید مراکز ادبی و هنری یا دانشگاه‌ها، ۸ جلد کتاب به مدت ۱۶ روز
  • نویسندگان، شاعران و سایر هنرمندان، ۵ جلد کتاب به مدت ۱۴ روز
  • هنرجویان یا دانشجویان سایر مراکز ادبی و هنری و دانشگاه‌ها، ۴ جلد کتاب به مدت ۱۲ روز
  • نشریات (برای تمام اعضا) ۳ نشریه (مدت امانت: مانند کتاب)

کتاب‌ها و نشریات، از طریق اینترنت توسط عضو تنها یک‌بار به مدت یک‌هفته قابل تمدید می‌باشد.

امکان مشاهده کارت امانت، تمدید و رزرو کتاب‌ها به صورت غیرحضوری  از طریق اینترنت (پورتال کتابخانه ـ eshragh.ir) فراهم می‌باشد.

راهنمای جستجو در منابع کتابخانه (سیمرغ)