رهبرانقلاب: ‏فریاد انتقام ملت ایران ، سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی را زیرو رو کرد

رهبرانقلاب:

‏فریاد انتقام ملت ایران ، سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی را زیرو رو کرد

فریاد انتقام
معاونت فضای مجازی ، هنر و رسانه
ممکن است شما دوست داشته باشید