دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

سخنرانی دکتر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و چهارمین جشنواره بین و المللی شعر حوزه (اشراق)
سید عباس صالحی
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
مطالب پیشنهادی