اخبار

سواد رسانه‌ای چیست؟

"سواد رسانه‌ای" (Media Literacy) در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که  براساس آن می‌توان…

ضرورت آموختن سواد فضای مجازی

تعامل آگاهانه ، هدفمند و نتیجه بخش با فضای مجازی نیازمند دانش و آگاهی است تا از این محیط پیشرفته مطلوب ترین استفاده…

پوستر

فیلم