دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

شرایط ثبت نام فعالان مجازی
Register

– طلبه بودن ( داشتن پرونده تحصیلی حوزوی)

– مدرک سطح یک (برای برادران) و گذراندن حداقل ۱۷۰ واحد درسی (برای خواهران)

– داشتن مدرک یا سابقه فعالیت متناسب در یکی از سه بخش مجازی، رسانه و مکتوب

مدارک:

– عکس پرسنلی

– تصویر صفحه مشخصات و صفحه تأهل شناسنامه

– تصویر کارت ملی (پشت و رو)

– ارزیابی تحصیلی حوزوی یا مدرک حوزوی

– مدرک دانشگاهی یا مراکز تخصصی حوزوی (در صورت دارا بودن )

– گواهی آموزشی مرتبط با تبلیغ نوین (در صورت دارا بودن )

– رضایت نامه همسر یا ولی (ویژه خواهران)

ثبت نام

اخبار مرتبط
آخرین اخبار
مطالب پیشنهادی