ضربت خوردن امیرالمؤمنین،حضرت علی(ع) [١٩رمضان سال ۴۰ هـ.ق]

ممکن است شما دوست داشته باشید