فعالان مجازی مرتبط با اداره کل فضای مجازی فقط کافی است زیست مجازی داشته باشند

0 88

بسم الله الرحمن الرحیم

فعالان فضای مجازی (دارای پرونده در سامانه اشراق) جهت ثبت فعالیت ها به میزکارشخصی مراجعه نمایند.

ورود به سامانه اشراق

ثبت نام فعالان مجازی-تشکیل پرونده

ممکن است شما دوست داشته باشید