دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

معرفی اساتید

خوشنویسی
* اصغر شریفی
درجه استادی خوشنویسی، کارشناس معارف اسلامی و سطح یک حوزه
۱۴ سال سابقه تدریس

* زین‌العابدین اسماعیلی
درجه استادی خوشنویسی و سطح سه حوزه
سطح سه حوزه
۳۵ سال سابقه تدریس

* عبدالله عبدالله‌زاده
فوق ممتاز خوشنویسی و سطح سه حوزه
۲۳ سال سابقه تدریس

* مصطفی اسکوئیان
فوق ممتاز خوشنویسی و سطح یک حوزه
۲۵ سال سابقه تدریس

* حکیمه پور یزدان‌پرست
فوق ممتاز خوشنویسی
۲۲ سال سابقه تدریس

* انسیه ادیب
فوق ممتاز خوشنویسی
۱۳ سال سابقه تدریس

عکاسی و ادیت عکس
*حجت‌الله عطایی
کارشناس ادبیات فارسی
۲۰ سال سابقه تدریس

* سیدعمار محمدی
سطح سه حوزه
۱۵ سال سابقه تدریس

* سید حسین بحرینی
سطح دو حوزه
۴ سال سابقه تدریس

* مونا نیکوگفتار
کارشناس عکاسی و کارشناس‌ارشد پژوهش هنر
۹ سال سابقه تدریس

* سلیمه باباخان
کارشناس گرافیک و کارشناس‌ارشد تصویرسازی
۵ سال سابقه تدریس

* احمد وحیدمقدم
۱۲ سال سابقه تدریس

طراحی و نقاشی
* سیدعلی قافله‌باشی
سطح دو حوزه
۱۲ سال سابقه تدریس

* اسدالله فقیهی
۱۲ سال سابقه تدریس

* محمدعلی نادری
کارشناس علوم تغذیه
۲ سابقه تدریس

* مریم معماریان
کارشناس‌ارشد نقاشی
۲۵ سال سابقه تدریس

* سمیه کریمی
کارشناس نقاشی
۲۰ سال سابقه تدریس

گرافیک
* حسن محمودی
سطح چهار حوزه
۱۲ سال سابقه تدریس

* ملیحه مهدوی‌نژاد
کارشناس گرافیک و کارشناس‌ارشد حکمت هنر دینی
۵ سال سابقه تدریس

* مسعود احمدی
کارشناس گرافیک
۴ سال سابقه تدریس

تصویرسازی
*سیدحسین ذاکرزاده
کارشناس تصویرسازی و سطح دو حوزه
۳ سال سابقه تدریس

* طاهره شمسی
کارشناس تصویرسازی
۸ سال سابقه تدریس

معرق
* روح‌الله افشار
کارشناس علوم قرآنی و سطح سه حوزه
۷ سال سابقه تدریس

نویسندگی و عناصر داستان
* سید محسن عظیمی
دکترای ادبیات فارسی و سطح سه حوزه
۲۵ سال سابقه تدریس

* مریم بصیری
کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی
۲۶ سال سابقه تدریس

* محمدعلی رکنی
کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی و سطح سه حوزه
۲ سال سابقه تدریس

* احمد مدقق
کارشناس فقه و معارف و سطح سه حوزه
۴ سال سابقه تدریس

* علی‌اصغر کاویانی
کارشناس‌ارشد رسانه و سطح چهار حوزه
۲۵ سال سابقه تدریس

* محمدرضا جوان آراسته
سطح دو حوزه
۱۰ سال سابقه تدریس

ویرایش
* ابوالفضل طریقه‌دار
کاردان فلسفه غرب
۲۴ سال سابقه تدریس

* حسین قاسم حمزه
کارشناس‌ارشد ادبیات فارسی
۷ سال سابقه تدریس

* وحید حامد
کارشناس‌ارشد ادبیات فارسی
۶ سال سابقه تدریس

* زهرا مقدادی
کارشناس‌ارشد فلسفه هنر و سطح دو حوزه
۱۰ سال سابقه تدریس

شعر و داستان کودک
* محمود پوروهاب
درجه دو هنری
۲۰ سال سابقه تدریس

فیلمنامه‌نویسی
* جواد یقموری
کارشناس‌ارشد تهیه‌کنندگی و سطح سه حوزه
۱۰ سال سابقه تدریس

* مرضیه وزیری مقدم
کارشناس ادبیات
۱۵ سال سابقه تدریس

* محسن امامیان
کارشناس‌ارشد حکمت هنر دینی و سطح دو حوزه
۸ سال سابقه تدریس

انیمیشن
* علی علیجان‌زاده
سطح سه حوزه
۱۰ سال سابقه تدریس

* مهدی رستمی
کارشناس‌ارشد تهیه‌کنندگی و سطح دو حوزه
۸ سال سابقه تدریس

* خداکرم جمالی
سطح سه حوزه
۱۰ سال سابقه تدریس

* محمدحسین دهقانی
سطح سه حوزه
۲ سال سابقه تدریس

ادیت فیلم و موشن‌گرافی
* مصطفی معارف‌وند
کارشناس گرافیک و کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی
۱۰ سال سابقه تدریس

مستندسازی
* روح‌الله رفیعی
سابقه تدریس

سواد رسانه
* عباسعلی متولیان
کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات و سطح سه حوزه
۲ سال سابقه تدریس

* محمدرضا ترتیفی‌زاده
کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات و سطح یک حوزه
۲ سال سابقه تدریس

آواهای مذهبی
* امیر زینلی قاهانی
مدرک درجه سه هنری
۳۰ سال سابقه تدریس

اخبار مرتبط
آخرین اخبار
مطالب پیشنهادی