معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

نشست اداره کل فضای مجازی با پلیس فتا استان قم