مرور رده

آموزش

معرفی اساتید

خوشنویسی * اصغر شریفی درجه استادی خوشنویسی، کارشناس معارف اسلامی و سطح یک حوزه ۱۴ سال سابقه تدریس * زین‌العابدین اسماعیلی درجه استادی خوشنویسی و سطح سه حوزه سطح سه حوزه ۳۵ سال…
ادامه مطلب ...

دروه آموزشی روزنامه نگاری آنلاین در خوزستان برگزار شد

دروه آموزشی روزنامه نگاری آنلاین در خوزستان برگزار شد صدرایی عارف، با بیان اینکه روزنامه‌نگاری آنلاین یکی از تأثیرگذارترین شغل‌ها در جامعه است، گفت: روزنامه‌نگاری آنلاین یکی از عرصه…
ادامه مطلب ...