برای پیگیری موضوعات و ارتباط با شما لطفا اطلاعات فرم را کامل پر نمایید.

ارتباط با معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه

 

آدرس:  شهر مقدس قم – خیابان شهداء (صفائیه) – جنب صندوق دفتر تبلیغات اسلامی

تلفن: ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۱۷

ایمیل: Info@Eshragh.ir

اس ام اس: ۳۰۰۰۱۴۴۰۹۰

                    
شماره های تماس :
  • دفتر اداره کل فضای مجازی ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۵۱
  • کارشناس ارزیابی ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۵۴   
  • کارشناس گروه ها و طرح ها ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۵۳    
  • کارشناس پشتیبانی و مشاوره فنی ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۶۰    
  • کارشناس جذب و پذیرش ۰۲۵۳۱۱۵۲۶۷۸   
  • کارشناس پرتال (راهنما) ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۷۳   
  • کارشناس فروشگاه مجازی ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۳۴   
  • امور مشترکین نشریات ۰۲۵۳۱۱۵۳۱۳۰