برای پیگیری موضوعات و ارتباط با شما لطفا اطلاعات فرم را کامل پر نمایید.

ارتباط با معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه

 

  • آدرس: قم، صفائیه، کوچه ۱۷
  • تلفن: ۰۲۵۳۱۱۵۳۲۱۷
  • فکس: ۰۲۵۳۳۱۱۵۳۲۱۸
  • ایمیل: info@eshragh.ir
  • اس ام اس: ۳۰۰۰۱۴۴۰۹۵