برنامه زمستان ۱۳۹۹ آموزش

اداره آموزش معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در رشته‌های زیر برگزار می‌کند طراحی…