مرور رده

سامانه‌های کتابخانه

راهنمای کاربران کتابخانه ادبی هنری

سرویس‌دهی کتابخانه تخصصی ادبی و هنری به شرح زیر می‌باشد: هنرجویان مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی، ۵ جلد کتاب به مدت ۱۴ روز اساتید مراکز ادبی و هنری یا دانشگاه‌ها، ۸ جلد…
ادامه مطلب ...