مرور

هنر

خوشنویسی با قلم نی

نام دوره: خوشنویسی با قلم نی استاد: خانم پوریزدان پرست ثبت‌نام از هنرجویان: فقط خواهران طول دوره: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ هزینه دوره: برای عموم ۲۰۰۰۰۰…
ادامه مطلب ...

ویرایش ادبی

نام دوره: ویرایش ادبی استاد: حسین قاسم‌حمزه ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر طول دوره: ۱۲ جلسه روزهای کلاس: سه شنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷ هزینه دوره: برای عموم ۲۴۰ هزار تومان   …
ادامه مطلب ...

نویسندگی خلاق

نام دوره: نویسندگی استاد: علی‌اصغر کاویانی ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر طول دوره: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: دوشنبه‌ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷ هزینه دوره: برای عموم ۲۰۰۰۰۰ تومان   با…
ادامه مطلب ...

عکاسی با موبایل

نام دوره: عکاسی با موبایل استاد: خانم نیکوگفتار ثبت‌نام از هنرجویان: فقط خواهران طول دوره: 6 جلسه روزهای برگزاری: سه‌‌‌شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ هزینه دوره: برای عموم ۱۲۰۰۰۰ تومان…
ادامه مطلب ...

طراحی

نام دوره: طراحی استاد: خانم معماریان ثبت‌نام از هنرجویان: فقط خواهران طول دوره: ۱۰ جلسه روزهای برگزاری: پنج‌‌شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ هزینه دوره: برای عموم ۲۰۰ هزار تومان  …
ادامه مطلب ...