خوشنویسی تحریری و قلم نی

نام دوره: خوشنویسی تحریری و قلم نی
استاد: اصغر شریفی
ثبت‌نام از هنرجویان: خواهر و برادر
طول دوره: ۱۰ جلسه
روزهای برگزاری: شنبه‌ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷
هزینه دوره: برای عموم ۲۰۰۰۰۰ تومان   برای طلاب و خانواده طلاب: ۵۰۰۰۰ تومان
توضیح: آشنایی با قواعد نظری و عملی خوشنویسی از جمله خطاطی حروف و کلمات، کرسی خط، سطرنویسی و خطوط بالای سطر، آموزش اتصالات دو حرفی و سه حرفی، قواعد دوایر، کشیده‌های نستعلیق و… مدنظر این دوره است. هنرجویان، خط تحریری با قلم ریز و یا خط نستعلیق با قلم نی را فرا خواهند گرفت.
ممکن است شما دوست داشته باشید