دوره مدیریت فضای مجازی در خانواده

نوع برگزاری دوره: آنلاین مجازی

 ساعات برگزاری دوره : ساعت ۱۳ تا ۱۳.۴۵

شروع ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ پایان ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

مدت زمان دوره: ۱۴ساعت

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

جنسیت شرکت کنندگان : برادران و خواهران

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

سرفصل ها

۱-کارکرد های رسانه

۲- مفهوم سواد رسانه

۳- تاریخچه سواد رسانه در سایر کشور ها

ا ۴- ۱۰ اصل مدیریت فضای مجازی در خانواده

۵- آشنایی با محیط های فعالیت در فضای مجازی

۶- معرفی ظرفیت های محیط های مختلف در فضای مجازی

================================================================

بعد از اتمام این دوره چه توانایی های را کسب خواهم کرد؟

۱- با کار کرد رسانه  و فضای مجازی آشنا می شوید

۲- توانایی مدیریت  فضای مجازی را کسب خواهید کرد

۳- با ترفند ها و تکنیک های  کنترل فرزندان در فضای مجازی آشنا خواهید شد

================================================================

مزایای شرکت در این دوره :

۱- صدور گواهی معتبر

۲- ثبت در پرونده تبلیغی

۳- اولویت شرکت در دوره های بعدی و دوره تربیت مربی فضای مجازی

 

ثبت نام از طریق میزکار شخصی در سامانه مجازی

ممکن است شما دوست داشته باشید