آسمان نزدیک است

خاطرات شفاهی حجت‌الاسلام
والمسلمین داود محقق کرکی نماینده امام خمینی (ره)
در سپاه غرب،می باشد

تومان۲۲.۰۰۰