از لس آنجلس تا پنجره فولاد

مجموعه ای از خاطرات تبلیغی روحانیون برگزیده نخستین جشنواره خاطره نگاری تبلیغی اشراق در این مجموعه به چاپ رسیده است

تومان۳۵.۰۰۰