مرور برچسب

سواد رسانه

دوره های تابستان سواد رسانه به صورت مجازی برگزار شد

دوره رسانه و سبک زندگی و دین و سینمای را برای عموم طلاب در تابستان گذشته با بکارگیری اساتید بنام و متخصص بصورت مجازی برگزار کرد. این دوره ها در فصل های آینده ادامه خواهد داشت.
ادامه مطلب ...