مرور برچسب

کارگاه تکنیک های رسانه ای

کارگاه تکنیک های رسانه ای با تمرکز بر پیاده روی اربعین برگزار می شود

معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می کند: کارگاه تکنیک های رسانه ای با تمرکز بر پیاده روی اربعین حسینی ?با حضور اساتید برتر در عرصه تبلیغ و رسانه…
ادامه مطلب ...