• سید خلیل حسینی

مفهوم اصطلاحی سواد رسانه

Eshragh

در توضیح مفهوم اصطلاحی سواد رسانه باید گفت: سواد رسانه مجموعه‌ای از چشم‌انداز‌هاست، که ما به‌طور فعالانه، برای قرار گرفتن در معرض رسانه، از آنها بهره‌برداری می‌کنیم؛ تا معنای پیام‌هایی را که با آنها مواجه می شویم، تفسیر کنیم. ما چشم‌اندازهای خود را با استفاده از ساختارهای دانش خود می‌سازیم. برای ساختن ساختارهای دانش، به ابزار و مواد اولیه نیاز داریم. ابزار، مهارت های ما در حوزه ی فضای مجازی ،سواد رسانه‌اى و ماده ی اولیه اطلاعات به دست آمده از محتواى پیام‌ها و دنیای رسانه اى است. استفاده ی فعالانه از رسانه‌ها بدان معنی است که ما از پیام‌ها آگاهیم و به‌طور خودآگاهانه با آنها در تعامل هستیم. سواد رسانه ای توانایی استفاده، تحلیل و ارزیابی تصاویر،فیلم ها ،صداها و پیام هایی است که، هر روز به دفعات با آن ها در شبکه های اجتماعی یا پیام رسان، روبه رو می شویم و بخشی مهم از فرهنگ معاصر هستند. در مبحث «سواد رسانه ای» ، از یک نوع درک متکی بر مهارت صحبت می شود، که بر اساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات اثرات مثبت و منفی آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. سواد رسانه ای مجموعه ای از شایستگی های ارتباطی که توانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و تعامل اطلاعاتی در اشکال متفاوت پیام های چاپی و غیر چاپی را داراست. سواد رسانه ای سوادی است که در حالت انبوه شدن پیام ها به مخاطب می آموزد که، چگونه به آسانی پیام های مورد نیاز خود را پیدا کند، به عبارتی توانایی تشخیص پیام هاست و این که مخاطب بداند رسانه های مورد نظر، کدام پیام را با هدف بررسانی منتشر می کنند دارند. سواد رسانه‌ای یک نوع درک متکی بر مهارت است که می‌توان براساس آن انواع رسانه‌ها را از یکدیگر تمیز داد، انواع تولیدات رسانه‌ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد، و همچنین سواد رسانه‌ای آمیزه‌ای از تکنیک‌های بهره‌وری مؤثر، از رسانه‌ها و کسب بینش و درک برای تشخیص رسانه‌ها از یکدیگر است. سواد رسانه‌ای در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از مهارت استفاده ی صحیح و بهینه از رسانه ها در جهت افزایش آگاهی، و تشخیص پیام های مفید از مضر، و صحت و سقم آنها، و جلوگیری از اتلاف وقت وجستجو های غیر مفید یا بعضا مضر است. متأسفانه اغلب افراد جامعه بدلیل عدم برخورداری از این مهارت، به عنوان مثال؛ اخبار کذب و سیاهه نمایی ها را که بر علیه برخی از افراد وشخصیت های کشور یا در زمینه های دیگر، که توسط مغرضین برای آسیب زدن به جایگاه این افراد یا تلقین یأس و ناامیدی در میان مردم انجام می شود را، صرف انتشار در فضای مجازی، و بدون تحقیق، از هر سایت و رسانه ای می پذیرند و باور میکنند. وهمین باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در جامعه میشود. که نمونه ی آن توییت جعلی ریتوییت شده توسط یک سلبریتی بیسواد، که زمینه ی شهادت یک روحانی مظلوم همدانی را فراهم کرد.


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=5523


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !