• علی ایران‌پور

بازدید مدیر مرکز رشد دانشگاه قم و همکاران فناوری اطلاعات ستاد از غرفه فناوری اطلاعات و فضای مجازی

مهدی کبیر : بازدید همکاران فناوری اطلاعات ستاد ادراه توسعه سیستم های سازمانی اقای مهندس نظام دوست و مدیر مرکز رشد دانشگاه قم اقای مهندس مدبری از غرفه فناوری و فضای مجازی

Eshragh

[gallery size="full" ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL1x1MDY0NVx1MDY0N1x1MDYyZlx1MDZjYy1cdTA2YTlcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2MzEtXHUwNjJhXHUwNjQ0XHUwNjJlXHUwNjI3XHUwNjI4XHUwNmNjLmpwZyIsInRpdGxlIjoiXHUwNjQ1XHUwNjQ3XHUwNjJmXHUwNmNjIFx1MDZhOVx1MDYyOFx1MDZjY1x1MDYzMSAtIFx1MDYyYVx1MDY0NFx1MDYyZVx1MDYyN1x1MDYyOFx1MDZjYyIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL1x1MDY0NVx1MDY0N1x1MDYyZlx1MDZjYy1cdTA2YTlcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2MzEtXHUwNjQyXHUwNjQ2XHUwNjI4XHUwNjMxXHUwNmNjLmpwZyIsInRpdGxlIjoiXHUwNjQ1XHUwNjQ3XHUwNjJmXHUwNmNjIFx1MDZhOVx1MDYyOFx1MDZjY1x1MDYzMSAtIFx1MDY0Mlx1MDY0Nlx1MDYyOFx1MDYzMVx1MDZjYyIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL1x1MDY0NVx1MDY0N1x1MDYyZlx1MDZjYy1cdTA2YTlcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2MzEtXHUwNjQ1XHUwNjJmXHUwNjI4XHUwNjMxXHUwNmNjLmpwZyIsInRpdGxlIjoiXHUwNjQ1XHUwNjQ3XHUwNjJmXHUwNmNjIFx1MDZhOVx1MDYyOFx1MDZjY1x1MDYzMSAtIFx1MDY0NVx1MDYyZlx1MDYyOFx1MDYzMVx1MDZjYyIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL1x1MDY0NVx1MDY0N1x1MDYyZlx1MDZjYy1cdTA2YTlcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2MzEtXHUwNjQ1XHUwNjMxXHUwNmE5XHUwNjMyLVx1MDYzMVx1MDYzNFx1MDYyZi1cdTA2MmZcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDctXHUwNjQyXHUwNjQ1LS5qcGciLCJ0aXRsZSI6Ilx1MDY0NVx1MDY0N1x1MDYyZlx1MDZjYyBcdTA2YTlcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2MzEgLSBcdTA2NDVcdTA2MzFcdTA2YTlcdTA2MzIgXHUwNjMxXHUwNjM0XHUwNjJmIFx1MDYyZlx1MDYyN1x1MDY0Nlx1MDYzNFx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDY0NyBcdTA2NDJcdTA2NDUiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMTJcL1x1MDY0NVx1MDY0N1x1MDYyZlx1MDZjYy1cdTA2YTlcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2MzEtXHUwNjQ2XHUwNjM4XHUwNjI3XHUwNjQ1LVx1MDYyZlx1MDY0OFx1MDYzM1x1MDYyYS0uanBnIiwidGl0bGUiOiJcdTA2NDVcdTA2NDdcdTA2MmZcdTA2Y2MgXHUwNmE5XHUwNjI4XHUwNmNjXHUwNjMxIC0gXHUwNjQ2XHUwNjM4XHUwNjI3XHUwNjQ1IFx1MDYyZlx1MDY0OFx1MDYzM1x1MDYyYSIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9"]لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=10164


اخبار مرتبطدیدگاهی وجود ندارد !

آخرین اخبار