• سید خلیل حسینی

بازدید مدیر مرکز رشد دانشگاه قم و همکاران فناوری اطلاعات ستاد از غرفه فناوری اطلاعات و فضای مجازی

مهدی کبیر : بازدید همکاران فناوری اطلاعات ستاد ادراه توسعه سیستم های سازمانی اقای مهندس نظام دوست و مدیر مرکز رشد دانشگاه قم اقای مهندس مدبری از غرفه فناوری و فضای مجازی

Eshragh

.لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=10164


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !