• سید خلیل حسینی

جلسه مشترک معاونت فضای مجازی با مرکز ملی فضای مجازی

بازدید و دموی شهر مجازی معاونت فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی با حضور معاون فرهنگی اجتماعی و محتوایی مرکز ملی فضای مجازی حجت الاسلام شیخ السلامی معاون فضای مجازی - بختیاری مدیر آموزش - مرتضی حاجیانی مدیر کل فضای مجازی - مهدی کبیر مدیر فناوری اطلاعات معاونت - علی وامق مدیر برنامه بودجه معاونت قاسم خالدی معاون فرهنگی اجتماعی و محتوایی مرکز ملی فضای مجازی

Eshragh

بازدید و دموی شهر مجازی معاونت فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی با حضور معاون فرهنگی اجتماعی و محتوایی مرکز ملی فضای مجازی 
حجت الاسلام شیخ السلامی معاون فضای مجازی - بختیاری مدیر آموزش - مرتضی حاجیانی مدیر کل فضای مجازی - مهدی کبیر مدیر فناوری اطلاعات معاونت - علی وامق مدیر برنامه بودجه معاونت 
قاسم خالدی معاون فرهنگی اجتماعی و محتوایی مرکز ملی فضای مجازیلینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=10248


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !