• سید خلیل حسینی

شرایط ثبت نام فعالان مجازی

Eshragh

– طلبه بودن ( داشتن پرونده تحصیلی حوزوی) – مدرک سطح یک (برای برادران) و گذراندن حداقل ۱۷۰ واحد درسی (برای خواهران) – داشتن مدرک یا سابقه فعالیت متناسب در یکی از سه بخش مجازی، رسانه و مکتوب مدارک: – عکس پرسنلی – تصویر صفحه مشخصات و صفحه تأهل شناسنامه – تصویر کارت ملی (پشت و رو) – ارزیابی تحصیلی حوزوی یا مدرک حوزوی – مدرک دانشگاهی یا مراکز تخصصی حوزوی (در صورت دارا بودن ) – گواهی آموزشی مرتبط با تبلیغ نوین (در صورت دارا بودن ) – رضایت نامه همسر یا ولی (ویژه خواهران)

ثبت ناملینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=1386


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !