• سید خلیل حسینی

سالروز قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست مأموران ستم‌شاهی پهلوی (1357 ه.ش)

Eshraghلینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=3969


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !