• سید خلیل حسینی

بررسی سلبریتیسم و ابعاد مختلف آن در سبک زندگی

Eshragh

در برنامه رادیویی نقد و نظر بررسی شد:

پدیده سلبریتیسم و ابعاد مختلف آن در سبک زندگی

  دکتر محمد علی روزبهانی گفت: تغییر نگرش به سمت نگرش انسانی منجر می‌شود که سلبریتی ها در جهت کمال انسانی و الهی حرکت و جامعه را نیز با خود هم مسیر کنند.   به گزارش اشراق، برنامه رادیویی نقد و نظر با حضور دکتر محمد علی روزبهانی، رییس مرکز هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی، و دکتر محمد کاظمی، عضو گروه مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عصر روز یکشنبه دوم آذر ماه پخش روی آنتن رادیو معارف رفت. در این برنامه که با هدف بررسی جنبه های ایجابی یا منفی پدیده سلبریتیسم و همچنین واکاوی نوع نگرش رسانه ها به سلبریتی برگزار شد، دکتر محمد علی روز بهانی در خصوص نوع نگرش به سلبریتیسم گفت:  اگر بر اساس فلسفه نگاه غرب و تسلط مدرنیته بر جهان بررسی کنیم، سلبریتی منفی است اما بر اساس فلسفه شیعه، توحید یک امر ازلی و ابدی است یعنی جهان پیش از پیداش با توحید شروع شد و در قیامت نیز با توحید تمام می‌شود. وی ادامه داد:  اگر در دامی گرفتار شویم که آن را جهان سوم و نظام سرمایه داری درست کرده است طبعا نظر منفی نسبت به پدیده سلبرتیسم داریم اما انقلاب اسلامی در راستای اون حکومت صالحان شکل گرفته است و در همه عرصه های سیاسی و هنر و ... اندیشه مناسبی کرده است. رییس مرکز هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: سلبریتی امری است که با ما پیوند خورده و روی دیگر سکه رسانه و اقتصاد توجه است، در جهانی که معنا زدایی شده امر وحدت بخشی نداریم و اون امر وحدت بخش امریست که اقتصاد و توجه رو توجیه می‌کند؛ یکی از آن شاخصه هایی که این وحدت را به وجود میاورد سلبریتی ها هستند. روزبهانی با اشاره به دو نگرش متفاوت در دو برنامه تلویزیونی دورهمی و کتاب باز اظهار کرد: ما به سلبریتی ها نگاه کالایی داریم، در صورتی که باید یک نظام و بافت انسانی در ارتباط با افراد مشهور داشته باشیم؛ تغییر نگرش به سمت نگرش انسانی منجر می‌شود که سلبریتی ها در جهت کمال انسانی و الهی حرکت و جامعه را نیز با خود هم مسیر کنند. محمد علی روزبهانی با بیان اینکه در رسانه های ایرانی هم نگاه ابزار گرایانه به سلبریتی ها می‌شود گفت: عاملی که به تمدن توحیدی فشار وارد می‌کند، مصرف انسان است و عاملی که سلبریتی را  هم در رنج قرار می‌دهد همین نگاه مصرف گرایانه و اقتصادی است؛ یعنی برنامه ریزی و رسیدن به یک موقعیت سیاسی، اقتصادی و... برای جلب نگاه مردم از سلبریتی ها استفاده می‌کنیم. در ادامه این گفتگو دکتر محمد کاظمی درباره نحوه نگرش ایجابی یا منفی به سلبریتی ها گفت: هر پدیده اجتماعی، چند بعدی است و نمی‌توان درباره هر یک فقط یک بعد آن را در نظر گرفت. سلبریتی قبل از اینکه سلبریتی باشد، یک انسان است و ما انسان را دارای فطرت الهی می‌دانیم و سلبریتی هم از این قاعده مستثنا نیست. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سلبریتی را یک انسان فرهنگی برآمده از اقتضاعات اجتماعی-فرهنگی دانست و بیان کرد: این امر سبب دو مزیت می‌شود؛ یک اینکه افراد در درون جامعه می‌توانند به دلیل فرهنگ یکسان با آن ارتباط برقرار کند و دو اینکه سلبریتی برای ما نماینده یک نوع فرهنگ در جامعه بین المللی است. کاظمی ادامه: یک سلبریتی زمانی نقش منفی پیدا می‌کند که جایگاه خود را در جامعه پیدا نکند. رهبری سلبریتی ها در موضوعاتی مانند سبک زندگی اشتباه است اما در عین حال می‌دانیم که زمینه های مثبتی هم در این امر وجود دارد؛  باید نگاه به سلبریتی ها را تغییر داد و آنها را از منظر یک انسانی که از فطرت الهی برخوردار هست دید.


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=4893


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !