• سید خلیل حسینی

گزارش تصویری از برنامه «هشت بهشت قرآن» ساخته گروه تبلیغ مجازی میعاد

Eshragh

برنامه موبایلی «هشت بهشت قرآن» با موضوع آموزش قرآن در قالب بازی و سرگرمی به همت گروه تبلیغ مجازی «میعاد» معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی قم تولید و با استقبال زیاد مخاطبان بازی های موبایلی روبرو شد. این بازی که در همان چند هفته اول ورودش به بازار، 5 هزار مخاطب پیدا کرد به تازگی یک ماهه شده است.   [gallery ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTJcL0lNR18yMDIwMTIxNF8wOTIxNDNfODE5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiSU1HXzIwMjAxMjE0XzA5MjE0M184MTkiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTJcL0lNR18yMDIwMTIxNF8wOTIxNTBfNzY4LmpwZyIsInRpdGxlIjoiSU1HXzIwMjAxMjE0XzA5MjE1MF83NjgiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTJcL0lNR18yMDIwMTIxNF8wOTIxNTlfOTI0LmpwZyIsInRpdGxlIjoiSU1HXzIwMjAxMjE0XzA5MjE1OV85MjQiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTJcL0lNR18yMDIwMTIxNF8wOTIyMDVfMDQ4LmpwZyIsInRpdGxlIjoiSU1HXzIwMjAxMjE0XzA5MjIwNV8wNDgiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTJcL0lNR18yMDIwMTIxNF8wOTIyMDhfNjA3LmpwZyIsInRpdGxlIjoiSU1HXzIwMjAxMjE0XzA5MjIwOF82MDciLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTJcL0lNR18yMDIwMTIxNF8wOTIyMTJfMzkyLmpwZyIsInRpdGxlIjoiSU1HXzIwMjAxMjE0XzA5MjIxMl8zOTIiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTJcL0lNR18yMDIwMTIxNF8wOTIyMTZfOTY3LmpwZyIsInRpdGxlIjoiSU1HXzIwMjAxMjE0XzA5MjIxNl85NjciLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTJcL0lNR18yMDIwMTIxNF8wOTIyMjBfNzU2LmpwZyIsInRpdGxlIjoiSU1HXzIwMjAxMjE0XzA5MjIyMF83NTYiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTJcL0lNR18yMDIwMTIxNF8wOTIyMjRfNTc3LmpwZyIsInRpdGxlIjoiSU1HXzIwMjAxMjE0XzA5MjIyNF81NzciLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ=="]


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=5817


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !