• سید خلیل حسینی

کارگاه تکنیک های رسانه ای با تمرکز بر پیاده روی اربعین

Eshragh

[gallery size="large" ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcLzg1Njk1NC0zMDB4MjAwLTEuanBnIiwidGl0bGUiOiI4NTY5NTQtMzAweDIwMCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcLzg1NzIzMi0zMDB4MjAwLTEuanBnIiwidGl0bGUiOiI4NTcyMzItMzAweDIwMCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOVwvMTBcLzg1Njk0Ni5qcGciLCJ0aXRsZSI6Ijg1Njk0NiIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcLzg1NzIzMy0zMDB4MjAwLTEuanBnIiwidGl0bGUiOiI4NTcyMzMtMzAweDIwMCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcLzg1NzIyOC0zMDB4MjAwLTEuanBnIiwidGl0bGUiOiI4NTcyMjgtMzAweDIwMCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcLzg1Njk0OC0zMDB4MjAwLTEuanBnIiwidGl0bGUiOiI4NTY5NDgtMzAweDIwMCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcLzg1Njk0NC0zMDB4MjAwLTEuanBnIiwidGl0bGUiOiI4NTY5NDQtMzAweDIwMCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcLzg1Njk0MC0zMDB4MjAwLTEuanBnIiwidGl0bGUiOiI4NTY5NDAtMzAweDIwMCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcLzg1Njk1MS0zMDB4MjAwLTEuanBnIiwidGl0bGUiOiI4NTY5NTEtMzAweDIwMCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMDFcLzg1Njk2NC0zMDB4MjAwLTEuanBnIiwidGl0bGUiOiI4NTY5NjQtMzAweDIwMCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6IiJ9"]


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=714


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !