• سید خلیل حسینی

استاد نجابتی: نباید از سرعت تحول در فضای رسانه و شبکه های اجتماعی عقب ماند

Eshragh

به گزارش روابط عمومی معاونت مهر ( مجازی، هنر و رسانه) دفتر تبلیغات اسلامی، استاد نجابتی در نشست خبری بخش گرافیک نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین(ع) به تشریح نکاتی در خصوص ارسال آثار و فرایند بررسی و امتیازدهی آنها پرداخت و گفت: عزیزانی که در فراخوان شرکت می کنند توجه داشته باشند که کارهایشان باید متناسب با فضای سوگواره باشد؛ به عنوان مثال تولید اثر در فضای مجازی با تولید اثر در سایر بخش ها متفاوت است. وی اضافه کرد: بدون شک باید تفاوت های فضای مجازی با فضای تولید پوستر و اکران های دو بعدی در ارسال آثار لحاظ شود و تولیدات آثار موبایلی نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین استاد حیاتی «داور بخش گرافیک نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین(ع)» در ادامه با بیان اینکه مبانی آکادمیک ما نسبت به مسائل روز مقداری عقب مانده است، گفت: امروز سرعت تحول در فضای رسانه و شبکه های اجتماعی بسیار زیاد است و ما باید متناسب با آن به تولید علم بپردازیم و سعی کنیم عقب نمانیم. وی ابراز کرد: امروز باید کارگاه هایی برگزار شود تا افراد با روند تولید علم متناسب با فضای رسانه و شبکه های اجتماعی آشنا شده و به صورت روزآمد به فعالیت بپردازند. در پایان این نشست نیز خانم حسینعلی زاده «داور بخش گرافیک نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین(ع)» تصریح کرد: مهم ترین نکته در ارسال آثار و شرکت در این سوگواره این است که اشخاص بتوانند با شناخت موضوع و ایجاد ارتباط میان این مهم و خلاقیت خود به یک اثر تراز دست پیدا کنند. نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین(ع) از سوی دفتر تبلیغات اسلامی، رادیو معارف، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان، بسیج رسانه و شبکه ولایت برگزار می شود.


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=8799


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !