معرفی اساتید

خوشنویسی * اصغر شریفی درجه استادی خوشنویسی، کارشناس معارف اسلامی و سطح یک حوزه ۱۴ سال سابقه تدریس * زین‌العابدین اسماعیلی درجه استادی خوشنویسی و سطح سه حوزه سطح سه حوزه ۳۵ سال…
ادامه مطلب ...