• محمد حسن سلیمانی

سلسله نشست های الهیات هنر ورسانه

اداره فضای مجازی هنر ورسانه دفتر تبلیغات خراسان رضوی در راستای بازخوانی وتبیین نسبت الهیات با هنر ورسانه ، سلسه نشست های الهیات هنر ورسانه را برگزار می نماید.

Eshragh

نشست  سوم

سخنران :دکتر هادی ربیعی 

موضوع :نسبت الهیات و زیباشناسی در حکمت سینوی

تاریخ : 1402/12/17از ساعت 9 الی 11

 

نشست دوم :

سخنران : دکتر حسن بلخاری

موضوع: تاملی در مفهوم وماهیت الهیات هنر

تاریخ :1402/12/17 از ساعت 12 الی 14

آدرس : چهرراه خسروی ، جنب گذرگاه واعظ طبسی اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامیلینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=15981


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !