• سید خلیل حسینی

انتشار دوره جدید مجله پیام زن

...

Eshragh

مجله پیام زن در دوره جدید از سوی معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی معاونت مهر دفتر تبلیغات اسلامی، با تشکیل معاونت مهر و رویکردهای جدید این معاونت، طی نشست های مختلف و متعددی با حضور حجت الاسلام والمسلمین شیخ الاسلامی معاون فضای مجازی، هنر و رسانه در رابطه با وضعیت و تغییر رویکردهای مجله پیام زن، تصمیم به تغییر مجله و انتشار در فرم و مطالب جدید گرفته شد. در این فرایند، به طور کامل موضوع محور گردید و هر شماره حول یک موضوع در حوزه مسائل مربوط به بانوان منتشر خواهد شد. همچنین قِطع و اندازه مجله با توجه به موضوع محور شدن از صورت سابق به قطع جدید ۱۴ در ۲۰ تغییر یافت، و انتشار آن نیز دوماهنامه گردید که به صورت دو رنگ منتشر می شود. واکاوی مفهوم دسترسی در مجتمع نشینی، نیمه پنهان معماری در زمان پهلوی، تاثیر اشراف ساختمان ها بر یکدیگر، فقدان حیاط، مجتمع های مسکونی خانوادگی و مستند نگاری مجتمع آزادگان و... اهم موضوعات مجله شماره جدید آذر و دی ماه پیام زن است. شماره جدید پیام زن با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین محمد شیخ الاسلامی و سردبیری محمد حسین فکور منتشر شده است.لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=10416


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !