• سید خلیل حسینی

کتاب کارشناس معاونت مهر شایسته تحسین شد

کتاب یکی از کارشناسان معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه با عنوان « تشرف» در بیست و سومین همایش سالانه کتاب سال حوزه به عنوان کتاب شایسته تحسین بخش ادبیات و هنر انتخاب شد.

Eshragh

در همایش کتاب سال حوزه؛ کتاب کارشناس معاونت مهر شایسته تحسین شد کتاب یکی از کارشناسان معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه با عنوان « تشرف» در بیست و سومین همایش سالانه کتاب سال حوزه به عنوان کتاب شایسته تحسین بخش ادبیات و هنر انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی معاونت مهر، مجموعه شعر «تشرف»، سروده سیدعلی نقیب توسط انتشارات فصل پنجم منتشر شد. این اثر دربردارنده اشعار این شاعر جوان با موضوع آیینی است. اولین مجموعه شعر سیدعلی‌ نقیب، از شاعران جوان کشور، توسط انتشارات فصل پنجم به چاپ رسید. این مجموعه شعر که شامل اشعار آیینی این شاعر جوان است، 15 غزل و 40 رباعی را دربرمی‌گیرد. اشعار کتاب «تشرف» دارای درونمایه‌ ولایی و آیینی است و دریچه‌ای تازه به سوی شعر متعهد و مذهبی باز می‌کند که می‌تواند برای مخاطب این نوع شعر جذاب و تأثیرگذار باشد.لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=10584


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !