• سید خلیل حسینی

نمایشگاه حروف نگاری "لبیک یا حسین" نگارستان اشراق به روایت تصویر

Eshragh

نمایشگاه حروف نگاری "لبیک یا حسین" به همت نگارستان اشراق دفتر تبلیغات اسلامی قم و با همکاری صمیمانه حوزه هنری، معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات، کانون هنر شیعی و پرتابل فرهنگی راسخون از 14 تا 26 مهرماه در نگارستان اشراق برگزار شد. در نمایشگاه "لبیک یا حسین"  که به طور هم زمان در نگارستان اشراق و حوزه هنری تهران با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد، 40 اثر برگزیده از فراخوان ملی حروف نگاری "لبیک یا حسین" به نمایش گذاشته شد. نگارستان اشراق با برگزاری نمایشگاه های حرفه ای ، نشست های تخصصی و ورکشاپ و کارگاههای آموزشی در زمینه های هنری یکی از برند های معتبر و قابل توجه در این حوزه محسوب می شود. [gallery link="file" ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzA3Mi1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDcyIChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzA2Ni1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDY2IChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzA2Mi1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDYyIChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzA1Ny1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDU3IChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzA0OS1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDQ5IChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzAxMy1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDEzIChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzAyNi1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDI2IChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzAzMC1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDMwIChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzAzNS1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDM1IChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzA0MS1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDQxIChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzA0Ny1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDQ3IChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzAwOS1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDA5IChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6Ilx1MDY0NVx1MDYzOVx1MDYyN1x1MDY0OFx1MDY0Nlx1MDYyYSBcdTA2NDFcdTA2MzZcdTA2MjdcdTA2Y2MgXHUwNjQ1XHUwNjJjXHUwNjI3XHUwNjMyXHUwNmNjXHUwNjBjIFx1MDY0N1x1MDY0Nlx1MDYzMSBcdTA2NDggXHUwNjMxXHUwNjMzXHUwNjI3XHUwNjQ2XHUwNjQ3In0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzctQ29weS5qcGciLCJ0aXRsZSI6IjcgKENvcHkpIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzAwNi1Db3B5LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDA2IChDb3B5KSIsImNhcHRpb24iOiJcdTA2NDVcdTA2NDZcdTA2MmFcdTA2MmVcdTA2MjhcdTA2Y2MgXHUwNjI3XHUwNjMyIFx1MDYyMlx1MDYyYlx1MDYyN1x1MDYzMSBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzAzLmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDMiLCJjYXB0aW9uIjoiXHUwNjI4XHUwNjI3XHUwNjMyXHUwNjJmXHUwNmNjXHUwNjJmIFx1MDYzMVx1MDY0OFx1MDYzMlx1MDYyOFx1MDY0N1x1MDYyN1x1MDY0Nlx1MDZjYyBcdTA2MzFcdTA2Y2NcdTA2Y2NcdTA2MzMgXHUwNjI3XHUwNjJmXHUwNjI3XHUwNjMxXHUwNjQ3IFx1MDY0N1x1MDY0Nlx1MDYzMSBcdTA2NDggXHUwNjMxXHUwNjMzXHUwNjI3XHUwNjQ2XHUwNjQ3IFx1MDYyN1x1MDYzMiBcdTA2NDZcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2Y2NcdTA2MzRcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjQxIFx1MDY0Nlx1MDZhZlx1MDYyN1x1MDYzMVx1MDZjYyBcdTA2NDRcdTA2MjhcdTA2Y2NcdTA2YTkgXHUwNmNjXHUwNjI3IFx1MDYyZFx1MDYzM1x1MDZjY1x1MDY0NiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiXHUwNjQ1XHUwNjM5XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjQ2XHUwNjJhIFx1MDY0MVx1MDYzNlx1MDYyN1x1MDZjYyBcdTA2NDVcdTA2MmNcdTA2MjdcdTA2MzJcdTA2Y2NcdTA2MGMgXHUwNjQ3XHUwNjQ2XHUwNjMxIFx1MDY0OCBcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDcifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzAyLmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDIiLCJjYXB0aW9uIjoiXHUwNjQ2XHUwNjQ1XHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNjM0XHUwNmFmXHUwNjI3XHUwNjQ3IFx1MDYyZFx1MDYzMVx1MDY0OFx1MDY0MSBcdTA2NDZcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2Y2MgXHUwNjQ0XHUwNjI4XHUwNmNjXHUwNmE5IFx1MDZjY1x1MDYyNyBcdTA2MmRcdTA2MzNcdTA2Y2NcdTA2NDYiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6Ilx1MDY0NVx1MDYzOVx1MDYyN1x1MDY0OFx1MDY0Nlx1MDYyYSBcdTA2NDFcdTA2MzZcdTA2MjdcdTA2Y2MgXHUwNjQ1XHUwNjJjXHUwNjI3XHUwNjMyXHUwNmNjXHUwNjBjIFx1MDY0N1x1MDY0Nlx1MDYzMSBcdTA2NDggXHUwNjMxXHUwNjMzXHUwNjI3XHUwNjQ2XHUwNjQ3In0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzAxLmpwZyIsInRpdGxlIjoiMDEiLCJjYXB0aW9uIjoiXHUwNjQ2XHUwNjQ1XHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNjM0XHUwNmFmXHUwNjI3XHUwNjQ3IFx1MDYyZFx1MDYzMVx1MDY0OFx1MDY0MSBcdTA2NDZcdTA2YWZcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2Y2MgXHUwNjQ0XHUwNjI4XHUwNmNjXHUwNmE5IFx1MDZjY1x1MDYyNyBcdTA2MmRcdTA2MzNcdTA2Y2NcdTA2NDYiLCJhbHQiOiIiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6Ilx1MDY0NVx1MDYzOVx1MDYyN1x1MDY0OFx1MDY0Nlx1MDYyYSBcdTA2NDFcdTA2MzZcdTA2MjdcdTA2Y2MgXHUwNjQ1XHUwNjJjXHUwNjI3XHUwNjMyXHUwNmNjXHUwNjBjIFx1MDY0N1x1MDY0Nlx1MDYzMSBcdTA2NDggXHUwNjMxXHUwNjMzXHUwNjI3XHUwNjQ2XHUwNjQ3In0="]


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=4242


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !