• سید خلیل حسینی

آیین‌نامۀ آموزشی و انضباطی

Eshragh

آیین‌نامۀ آموزشی و انضباطی: * هر ترم آموزشی ۱۲ جلسه ۱۵۰ دقیقه‌ای خواهد بود. حضور به موقع در کلاس و شرکت در آزمون پایان ترم الزامی است. * جهت حضور در هر دوره، باید پیش از شروع کلاس، ثبت نام قطعی شده و مدارک و مبلغ شهریه تحویل مرکز آموزش شده باشد. * در صورت انصراف، هزینه ثبت‌نام به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. * هنرجویانی که بیش از ۱ جلسه غیبت نداشته باشند و در آزمون پایان دوره امتیاز حداقل ۱۶ را کسب کنند، گواهینامه دریافت خواهند کرد. * رعایت اخـلاق و ظواهر دینی و پوشش اسلامــی الزامی است. * آوردن افراد متفرقه، مخصوصاً خردسالان، همراه هنرجو به کلاس ممنوع است. * در صورت وارد آمدن هرگونه خسارتی به اموال مرکز، پرداخت هزینۀ خسارت به عهده هنرجوست. * در صورت رعایت نکردن هر یک از ضوابط آموزشی و انضباطی، مرکز مجاز است از حضور هنرجو ممانعت کند، از دادن گواهینامه به وی خودداری ورزد و شهریۀ او را نیز بازنگرداند.


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=1470


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !