• محمدرضا قربان زاده

ضرورت آمادگی هنری رسانه ای برای جهان منجی میخواهد | یادداشت دکتر معینی‌پور

Eshragh

به گزارش روابط عمومی معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی، یادداشت دکتر مسعود معینی پور در خصوص پویش #جاهن_منجی_میخواهد بدین شرح است:

 

السّلامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيهَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ حُجْتَهُ عَلَى عِبَادِهِ

وضعیت جهان کنونی

وضعیت گذشته و امروز جهان نشان دهنده دوری روز به روز انسان و جهان از واقعیت فطری و واقعیات الهی خویش و غلبه گرایش های طبیعی و غریضی دنیوی و پیش رفتن به سمت و سوی مادی گرایی است. نظام سلطه لذت محور مادی محور و سود محور در حال توسعه و جنگ نقاط مختلف دنیا را فرا گرفته است. فساد و فحشا و ابعاد حیوانی انسان از حیث جسمی بر ابعاد روحانی انسان غلبه یافته و روابط انسانی ماهیت عاطفی احساسی اخلاقی و معنوی خود را بیشتر از دست میدهد  روابط انسانها بر پایه مادیات و سود و لذت و بر پایه ترجیح منافع فردی چنان پیش میرود که شکل گیری های کنش های فردی و جمعی بر مبنای رضایت الهی و بر مبنای واقعیت و حقیقت آفرینش و جاودانگی و رضایت الهی به سختی پیش میرود اهمیت دادن به منافع انسانی و به حداکثر رسیدن ظلم علنی انسانها بر انسانهای دیگر نتیجه چنین روندی است؛ در گذشته ظلم یک جریان و یا کشور و یا نظام سلطه ای بر دیگر کشورها یا گروه های مختلف اجتماعی اگر نیابتی و با پرده پوشی بود اکنون اما به صورت علنی تئوریزه میشود پشتوانه های حقوقی بین المللی و نظامی پیدا میکند و اسپانسرهای مختلف و متنوع می یابد. در چنین جهانی مفاهیم مختلفی مانند آزادی عدالت ،امنیت رفاه معانی متفاوتی یافته و در افکار آرا و اذهان جوامع و انسانهای مختلف رسوب کرده و آنان را به سمت واقعیتی غیر از آنچه ادیان و انبیا و اولیا الهی در طول سالیان مختلف مطرح کرده اند سوق داده و نوعی طغیان انسانی را رقم زده است.

 

فجایع جهان کنونی

حرکت قهقرایی وضعیت جهان و توسعه و جولان نظام جهل در آن و تنزل زندگی به زندگی این جهانی و ترسیم  زندگی برای آیندگان به صورتی که انسان همه کاره و تنها رقم زننده آینده خویش است و زندگی این جهانی همه واقعیت زندگی بوده و حقیقتی به نام خالق جهان و جهان دیگری که زندگی ابدی در آن شکل خواهد گرفت وجود  ندارد؛ زمینه ساز بروز فجایع گوناگونی در زندگی انسانی و جامعه جهانی شده است؛ از فجایع بیولوژیکی و تسخیر طبیعت به وسیله کسانی که علوم را فراچنگ آورده و برای تصرف همه جانبه در جهان و طبیعت به نفع منافع خودشان میکوشند تلاش دارند در این دنیا تصرف کنند تا اتفاقات زیست محیطی وحشتناکی که در دنیا در حال وقوع است و روز به روز عرصه زیست محیطی انسان را به نفع جمعی محدودتر و منافعش را در خدمت عده ای خاص قرار میدهد و تا اتفاقاتی که در حوزه فرازمینی رخ میدهد و اتفاقاتی که در شکافتن اتم ها و کوچکترین اجزاء این دنیا برای منافع بیشتر و برای بهره گیری بیشتر رخ میدهد و اتفاقاتی که در حوزه انرژی رخ می دهد. از میان فجایع گوناگون تنها فجایع انسانی و کشت و کشتارها و ظلم به انسانها بیشتر به چشم می آید اما اتفاقات بسیار عمیق تری که محدود کننده زندگی انسانهاست و آینده جهان را در خطر قرار میدهد و منافع عده ای را  بیشتر میکند و روان و روح و اذهان انسانها را دستخوش تغییر و تحول میکند نباید مورد غفلت قرار گیرد.

 

واقعیت جهان الهی

واقعیت الهی زندگی انسان در رسیدن به جاودانگی است؛ خداوند از انسان میخواهد تا از دل زندگی این جهانی به ندای جاودانگی اش پاسخ مثبت بگوید. (1)حرکت قهقرایی و دور شدن از واقعیت الهی نشان میدهد که جهان امروز همچنان به یک پدیده و انسان و واقعیتی نیاز دارد که مسیر حرکتش را به سمت حقیقت آفرینش و واقعیت و فطرت انسانی خداداد و حقیقت زندگی دنیوی ای برگرداند همانگونه که فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی در واقع برای از بین بردن این بحران انسانی و برای نجات جان و روح جامعه انسانی و جهانی و برای تحقق قسط و عدل و زندگی سالم آینده دار مبتنی بر تعالیم الهی شکل گرفته است. دانش و علوم بشری در این واقعیت الهی برای رفع نیاز انسانها و زندگی بهتر آنان ممدوح است. زندگی در این واقعیت الهی مبتنی بر معارف انبیای الهی و کتب آسمانی و معارف قرآن به عنوان معجزه پیامبر خاتم (ص) و معارف اهل بیت (ع) است و تربیت جامعه انسانی در آن به سمت شکل گیری جامعه اسلامی و یک جامعه بایسته و شایسته است.

1. . يا أيها الذين آمنوا اسْتَجِيبُوا لِلهِ وَالرَّسُول إذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (انفال، ۲۴)

 

جهان منجی میخواهد

انسان به تنهایی نمیتواند به ساحل نجات راه یابد و این آفریننده اوست که میتواند او را رهایی بخشیده و از بدی و غم و اندوه دور نگه دارد. (1) پس جهان منجی میخواهد و انسان امروز در جستجوی یک قدرت معنوی الهی است.

تا قسط و عدل را در همه ی شئون زندگی خویش پایدار و گسترده ببیند انتظار منجی در مکتب اهل بیت (ع) ادامه حرکت انبیا و وعده بر حق آنان برای پاسخگویی به چنین نیازی انسانی و آمادگی برای درک حضور منجی و راهنمایی برای انتخاب سبکی از زندگی است که در آن پاسخی در خور به «انتظار» داده میشود و اعتقاد به یک آینده و عاقبتی دست یافتنی و به دور از ناامیدی و توام با آمادگی ذهنی و عملی را با حرکت و اقدام تکمیل می کند. جهان منجی میخواهد و ما به اندازه توان و قدرت خویش باید بتوانیم به جامعه و جهان معنوی مهدوی نزديك شويم.

منجی موعود طبق بشارت ادیان توحیدی همان مهدی موعود است که توجه به حضور او تنظیم زندگی انسانها بر اساس خواست او و توسعه معارف او در جامعه آرام آرام کارکرد خود را در جهان می یابد. جهان منجی می خواهد یک رویکرد یک جهت و سبک زندگی یک شعار یک توجه یک مانیفست یک کلید واژه و کلام اصلی برای هر آن کسی است که میخواهد در این دنیا با توجه زندگی کند. منجی بشر حتما تربیت کننده و آموزگار او نیز هست و این نجات بخشی برای او حیات آفرین نیز خواهد بود.

1. ويُنجى الله الذين اتقوا بمفارتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون (زمر : (۶۱)

خداوند کسانی را که تقوا پیشه کرده اند رهایی می بخشد و به مقصودشان می رساند. هیچ گونه بدی و بلایی بدیشان نمی رسد و غمگین و اندوهگین نمی گردند.

 

توجه به حقیقت جهان منجی میخواهد

منتظر منجی آرام نمینشیند و چشم بر روی فجایع جهانی و تحولات عمیق در حال وقوع جهانی نمی بندد و صرفا به دعا اکتفا نمی کند بلکه همانگونه که پیامبر (ص) فرمود: در ایام زندگی شما اوقات و فرصت های مناسبی را خداوند در اختیارتان قرار میدهد بکوشید از آن فرصتها استفاده کنید (كنز العمال، ۲۱۳۲۴).

قدر فرصتهای اقدام و عمل را از دست نمی دهد و اهل توجه است و در می یابد که اگر به منجی توجه شود طبیعتاً فهم او از تحولات نظام جهانی فرق می کند اگر به منجی توجه شود روایت او از آینده جهان فرق میکند اگر به او توجه شود روایت او از روابط انسانی متفاوت میشود اگر به جهان منجی میخواهد توجه کند و به منجی باور داشته باشد، معارف او در جامعه جاری میشود و اتفاقاتی می افتد که مدل زندگی در این جهان را متفاوت میکند و جامعه را برای همراهی او در اصلاح جهان و توسعه قسط و عدل و شکوفا نمودن دفائن عقلی بشر آماده می کند. (نهج البلاغه خ 1)

آمادگی برای جهان منجی میخواهد شخص منتظر باید به قدر توان خود در سلوک فردی و رفتارهای اجتماعی برای ظهور منجی بکوشد. او صرفاً منتظر برای روز ظهور نیست بلکه قدردان روز حضور است و کل نظام زندگی اش را بر اساس حضور او تنظیم می کند. نسل هایی تربیت میکند جامعه ای را تحقق میبخشد مدینه ای را به وجود میآورد و برای شکل گیری تمدنی در جامعه حرکت میکند که منجی باور و موعود باور و مهدی باور است و نگاه و مدنیت و زندگی فردی و جمعی ای دارد که آماده برای حضور و ظهور منجی و مهدی و موعود امم است انسان منتظر منجی امیدوار است و روحش در برابر تهاجم نظام سلطه و سپاه باطل شکست نمیخورد و مایوس و تسلیم نمی شود و آرزومند است و آمادگی برای درک حضور منجی را انفرادی انجام نمیدهد بلکه از یاران شایسته و همفکر کمک میگیرد و لازمه آرزومندی «آمادگی» است؛ پس او همواره آماده و یک اقدام کننده منتظر است.

 

آمادگی هنری رسانه ای برای جهان منجی میخواهد

هر یک از ما به سهم توانمندی خویش میتوانیم جامعه منتظر منجی را شکل دهیم پویش جهانی جهان منجی میخواهد بر آن است تا در عرصه رسانه و هنر با آمادگی و اقدام قطره ای از دریای منتظران باشد و در تمنای جامعه مهدوی، شریک زیست معنوی دیگران شود و لازمه آن شکل گیری چند کار در فضای هنری رسانه ای است.

 (۱) طراحی و تولید: خرده روایت های مختلف از زاویه ها و منظرهای متفاوت برای گونه ها و گروه های سنی و جنسیت های مختلف مخاطبان تولید شود.

(۲) تصویر سازی: رویاسازی و ترسیم و تصویری از آینده جهان با حضور منجی که اگر منجی بیاید و تصور این که منجی آمده است جهان چه شکلی میشود؟ در حوزه های مختلف این جهان را می شود ترسیم کرد. ترسیم جهانی که در روایات و در وعده های اولیای الهی بیان شده است که قرار است جهان این شکلی شود. و آدم ها به سمت آن رغبت و شوق پیدا کرده و به آن سمت حرکت کنند. این کار حداقل برای آگاهی خودمان مفید است؛ این که مثلاً میگویند وقتی در زمان ظهور و در زمان حکومت حضرت حجة (عج) برادران دینی میتوانند از منافع اقتصادی همدیگر بدون اذن هم استفاده کنند یعنی چه؟ ایثار یعنی چه؟ انفاق یعنی چه؟ مساوات یعنی چه؟ مواسات یعنی چه و مجموعه ای از فضائل اخلاقی و یک شکلی از مدنیت جدیدی که با حضور منجی شکل خواهد گرفت در واقع این که ما میگوییم جهان منجی میخواهد. به تصویرسازی و رویاسازی و داستان از آینده نیاز دارد و دیگران باید یک تصور و ایمیجی داشته باشند. به صرف یک مناسک و یا رویداد و شعار زدگی و.... نمیشود این حرف را زد.

(۳) استفاده از تجربه جامعه اربعینی: استفاده از تجربه جامعه اربعینی که علی رغم وضعیت فاجعه بار جهانی و در زندگی پر منفعت و مادی برآمده از آن در چند روز اربعین همه آدم ها حاضراند برای همدیگر ایثار کنند انفاق کنند و مواسات داشته باشند میتواند در باورپذیری و ترسیم جهان منجی می خواهد کمک کند.

(ع) پاسخ گویی به شبهات:  برآمده از گونه های دیگر منجی باوری عده ای معتقد به منجی به آن شکلی که ما معتقدیم نیستند و شبهاتی را مطرح میکنند که آن شبهات باید با ادله درست و محکم و مستدل پاسخ داده شود. قطعاً گروهی هستند که مخالف هستند و خودشان را در این جهان منجی می دانند ناکارآمدی عقیده آنان باید برملا شده و مظالم و اتفاقاتی که در این دنیا می افتد و مخالف قرآن و معارف اهل بیت (ع) و روایات و حتی عقول آزاده این دنیا فارغ از نسبتها و علقه های دینیشان است باید بازبینی شود.لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=15918


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !