• سید خلیل حسینی

گزارش تصویری نشست مشترک مدیران اداره کل هنر و رسانه با مرکز ملی نوآوری اشراق

Eshragh

جلسه بررسی زمینه های همکاری مشترک مرکز ملی نوآوری اشراق و اداره کل هنر و رسانه معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی با حضور حجت الاسلام محمد قطبی رییس مرکز ملی نوآوری اشراق و محمدعلی روزبهانی رییس اداره هنر و رسانه به همراه جمعی از مدیران این دو مرکز در معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه برگزار شد. [gallery link="file" ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzEtMS5qcGciLCJ0aXRsZSI6IjEiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzItMi5qcGciLCJ0aXRsZSI6IjIiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzMtMS5qcGciLCJ0aXRsZSI6IjMiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzQtMS5qcGciLCJ0aXRsZSI6IjQiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcLzUtMS5qcGciLCJ0aXRsZSI6IjUiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZXNocmFnaC5pclwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMFwvMTBcL0lNR183ODM3LUNvcHkuanBnIiwidGl0bGUiOiJJTUdfNzgzNyAoQ29weSkiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ=="]


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=4536


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !