• سید خلیل حسینی

انتصابات جدید در اداره کل امور اجرایی معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه

Eshragh

طی احکامی جداگانه سلمان رمضانی و مهدی زین العابدین به ریاست «اداره منابع انسانی» و «اداره عرضه محصولات فرهنگی» منصوب شدند. طی این احکام که توسط حجت الاسلام احمدنژاد، مدیر کل امور اجرایی معانت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی صورت گرفت سلمان رمضانی به عنوان رئیس اداره منابع انسانی و مهدی زین العابدین به عنوان رئیس اداره عرضه محصولات فرهنگی منصوب شدند. در حکم سلمان رمضانی که پیش از این تصدی اداره عرضه محصولات فرهنگی را برعهد داشت بر تأمین نیروی کارآمد، ارزیابی مستمر عملکرد، ارتقای توانمندی منابع انسانی، توجه به سطح سلامت همکاران، تکریم ارباب رجوع و برنامه‏ محور و تعامل با همکاران ستادی تاکید گردیده است. احمدنژاد در این حکم، ضمن انتصاب مهدی زین‏ العابدین، مدیریت و پیگیری مستمر نسبت به چاپ و انتشار به‏ موقع کتب و مجلات معاونت، توسعه­ کمی و کیفی بازاریابی، ایجاد نظم و شفافیت معقول در گردش مالی، ساماندهی و ارتقای نرم‏ افزار امور مشترکین را به عنوان اهم وظایف و اولویت های اداره عرضه محصولات فرهنگی بر شمرد. گفتنی است که زین العابدین پیش از این به عنوان سرپرست اداره جذب و توسعه فعالان فضای مجازی فعالیت می کرد.  


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=4599


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !