• سید خلیل حسینی

تولید مستند«پنجره» با موضوع ازدواج بهنگام جوانان به همت دفتر تبلیغات اسلامی

Eshragh

رئیس اداره هنرهای تصویری معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی گفت: به همت این اداره و با همکاری قطب خانواده، اخلاق و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی مستند پنجره با موضوع ازدواج جوانان در حال تولید است. به گزارش روابط عمومی معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه، مهدی بنکدار در گفت و گو با خبرنگار ما، مراحل تولید مستند پنجره را یادآور شد و گفت: در ادامه تولید فیلم های مستند که با همت اداره هنرهای تصویری و در تعامل با قطب های علمی، فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی شکل گرفته است، از طرف میز عفاف و حجاب، قطب خانواده، اخلاق و سبک زندگی موضوعی را تحت عنوان «ازدواج بهنگام» دریافت کردیم. رئیس اداره هنرهای تصویری معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: طی جلسات محتوایی متعددی که انجام شد و پژوهش های گسترده ای که صورت گرفت، به تولید مستندی پژوهش محور با عنوان «پنجره» و با موضوع ازدواج بهنگام رسیدیم. وی اظهار داشت: در این مستند به ضرورت ازدواج بهنگام جوانان و بررسی بلوغ های پنج گانه عاطفی، شخصیتی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی از منظر لذت و رنج پرداخته شده است، به این معنا که ممکن است ازدواج بهنگام با تحقق برخی از این بلوغ ها رخ دهد و همراه با سختی هایی باشد اما لذت هایی در این ازدواج به موقع وجود دارد که آن رنج ها را جبران می کند. بنکدار خاطرنشان کرد: با بررسی های صورت گرفته در نهایت آقای مهدی دریایی به عنوان کارگردان مستند انتخاب شد و این انتخاب با توجه به کارهای قبلی ایشان و پیشینه پژوهشی که از او در دست بود، صورت گرفت. وی افزود: این کار با تأیید قطب و میز مربوطه کلید خورد و در حال حاضر مراحل تصویربرداری رو به پایان است؛ خانم اردبیلی به عنوان ناظر محتوایی پروژه مستند «پنجره» ازطرف میز عفاف و حجاب معرفی شد؛ پس از تأیید میز عفاف و حجاب تدوین نهایی کار صورت خواهد گرفت. رئیس اداره هنرهای تصویری معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی در پایان گفت: انتظار می رود در اواخر مرداد ماه شاهد نسخه نهایی این کار باشیم؛ رایزنی هایی برای پخش تلویزیونی مستند صورت گرفته است و امیدواریم از رسانه ملی در ساعت مناسبی پخش شود.


لینک کوتاه :
https://eshragh.ir/p=8106


اخبار مرتبط


دیدگاهی وجود ندارد !